• Imprimeix

Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

4969 - Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Cataluya (RSIPAC) Departament de Salut salutweb

Qualsevol establiment de Catalunya que es dediqui a activitats alimentàries ha de sol·licitar la inscripció en el registre oficial que correspongui en funció de la seva activitat. Els titulars de les indústries i els establiments alimentaris, les empreses distribuïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils i la restauració col·lectiva institucional, han de comunicar l’inici de les activitats a l’Agència de Salut Pública de Catalunya per ser inscrits en el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC). D’aquesta manera es constitueix un cens d’indústries que conté informació sobre les dades d’identificació, la ubicació i les activitats dels establiments.

Les indústries regulades pel Reglament CE 853/2004, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, han de sol·licitar l’autorització abans de l’inici de les activitats. La sol·licitud d’autorització, en aquests casos, és simultània a la sol·licitud d’inscripció en l'RSIPAC.

Llegiu-ne més

Per emplenar correctament els formularis cal que els deseu, en format PDF, dins el vostre ordinador amb el nom que vulgueu i els obriu amb una versió actualitzada del programari Adobe Reader (versió 9.1 o superior). Recordeu la carpeta on heu desat els fitxers. En cas de dubte, consulteu les recomanacions de seguretat disponibles a Tràmits gencat o truqueu al servei d'atenció telefònica del 012.

A les empreses i els establiments alimentaris que es dediquin a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) de:

  • Productes alimentosos i alimentaris destinats al consum humà. 
  • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior. 
  • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments.

A les empreses distribuïdores d’aigua de consum públic mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.

A les instal·lacions que serveixen, a les dependències pròpies, un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol·liciten un servei de menjar preparat, com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, llars d’infants, cases de colònies, etc. (restauració col·lectiva social).

Què necessiteu fer?

Data actualització 11.12.2017