• Imprimeix

Demanar una segona opinió mèdica

8785 - Demanar una segona opinió mèdica Departament de Salut salutweb

Una segona opinió és l'informe d'un metge o metgessa emès, a petició de la persona malalta o de les persones que puguin actuar en el seu nom i té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d'especial gravetat.

Llegiu-ne més

A les persones assegurades del CatSalut amb dret a l'atenció sanitària pública a càrrec del CatSalut.

Què necessiteu fer?

Data actualització 03.12.2010