• Imprimeix

Autorització de centres o serveis sanitaris

8447 - Autorització de centres o serveis sanitaris Departament de Salut salutweb

Els centres i els serveis sanitaris, sigui quin sigui el nivell, categoria o titular, per tal de poder posar-los en marxa o davant de qualsevol modificació significativa que s’hi realitzi, necessiten l’autorització administrativa de funcionament. Per tant, estan sotmesos a aquest tràmit en els casos següents:

  • Obra nova, per alteracions substancials en l’estructura o instal·lacions o per trasllat a una nova ubicació.

  • Inici de funcionament i obertura el públic.

  • Modificació de la cartera de serveis.

  • Trasllat a una nova ubicació.

  • Tancament.

Llegiu-ne més

Per emplenar correctament els formularis cal que els deseu, en format PDF, dins el vostre ordinador amb el nom que vulgueu i els obriu amb una versió actualitzada del programari Adobe Reader (versió 9.1 o superior). Recordeu la carpeta on heu desat els fitxers. En cas de dubte, consulteu les recomanacions de seguretat disponibles a Tràmits gencat o truqueu al servei d'atenció telefònica del 012.

Avís important en el cas de la tramitació en paper: el formulari conté automatismes que mostren o amaguen determinada informació en funció de les opcions que hi trieu i, per tant, no visualitzareu alguns dels camps obligatoris que cal emplenar. Cal que l'empleneu amb l'ordinador, deseu els canvis i l'imprimiu posteriorment per a la seva presentació en paper

A empreses i professionals, i en concret a:

  • Centres sanitaris. Un centre sanitari és un conjunt organitzat d’instal·lacions i mitjans tècnics en el qual professionals amb capacitació, per la seva titulació oficial o habilitació professional, i sota la direcció d’un responsable sanitari, realitzen activitats sanitàries amb la finalitat de tenir cura de la salut de les persones.
  • Serveis sanitaris. Un servei sanitari és una unitat funcional assistencial, amb organització diferenciada, dotada de professionals amb capacitació, per la seva titulació oficial o habilitació professional, i també de recursos tècnics per realitzar activitats sanitàries específiques dintre d’un centre sanitari integrat en una organització l’activitat principal de la qual pot no ser sanitària.

Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest procés els establiments sanitaris (oficines de farmàcia, farmacioles, òptiques, ortopèdies i establiments d’audiopròtesi), que s’han de regir per la seva normativa específica.

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.12.2017