• Imprimeix

Autorització de consultes mèdiques

Salut 20287 - 20287-Autorització de consultes mèdiques Departament de Salut salutweb

Les consultes mèdiques, sigui quin sigui el seu nivell, categoria o titular, per tal d‘iniciar l’activitat necessiten l’autorització administrativa corresponent. L’autorització és preceptiva per iniciar l’activitat, per traslladar-la i també en cas de tancament. 

Llegiu-ne més

Per emplenar correctament els formularis cal que els deseu, en format PDF, dins el vostre ordinador amb el nom que vulgueu i els obriu amb una versió actualitzada del programari Adobe Reader (versió 9.1 o superior). En cas de dubte consulteu les instruccions de configuració de l'Adobe Reader així com les de descàrrega de formularis PDF amb els diferents navegadors

Recordeu la carpeta on heu desat els fitxers. En cas de dubte, consulteu les recomanacions de seguretat disponibles a Tràmits gencat o truqueu al servei d'atenció telefònica del 012.

Avís important en el cas de la tramitació en paper: el formulari conté automatismes que mostren o amaguen determinada informació en funció de les opcions que hi trieu i, per tant, no visualitzareu alguns dels camps obligatoris que cal emplenar. Cal que l'empleneu amb l'ordinador, deseu els canvis i l'imprimiu posteriorment per a la seva presentació en paper

A empreses i professionals que són titulars de consultes mèdiques enteses com a centres sanitaris en els quals un metge o metgessa realitza activitats sanitàries que compleixin tots els requisits següents:

  • Que pertanyin a l’àmbit territorial de Catalunya.

  • Que llur activitat principal sigui mèdica i es limiti a l'anamnesi, l'exploració física, el diagnòstic i la prescripció, així com a la realització d’actuacions terapèutiques o de recuperació funcional mínimament invasives.

  • Que integrin una única especialitat mèdica. S’inclouen també les que integrin més d’un professional sanitari sempre que l’atenció se centri fonamentalment en el metge o metgessa i els restants professionals sanitaris actuïn de suport. En aquest cas, el servei objecte d’autorització és el servei que presta el metge o metgessa. El mateix espai de consulta pot ser objecte de diferents autoritzacions, sempre que quedi garantit que l’activitat dels diferents facultatius es realitza en franges horàries no coincidents i que no hi ha dependència jeràrquica ni organitzativa entre ells.

  • Que l’espai útil de la consulta tingui una superfície inferior o igual a 100 m2.

  • Que la persona titular i/o responsable assistencial sigui un metge o metgessa col·legiat o una societat professional degudament inscrita al registre de societats professionals del col·legi professional corresponent.

Què necessiteu fer?

Data actualització 25.01.2018