• Imprimeix

Notificacions electròniques

Les notificacions electròniques permeten a la ciutadania, les empreses i les entitats rebre les notificacions oficials de la Generalitat de Catalunya per mitjans electrònics amb totes les garanties legals. Els ciutadans, però, han de donar la conformitat a l’autorització per rebre les notificacions per mitjans electrònics en els formularis de sol·licitud.

L’accés a les notificacions electròniques el podeu fer una vegada hàgiu rebut un correu electrònic (obligatori) o per SMS (opcional) conforme teniu disponible una notificació pendent de consultar a la Seu electrònica de la Generalitat.

La consulta l’heu de fer a l’apartat Notificacions electròniques de Tràmits gencat i hi podeu accedir mitjançant un certificat digital, idCAT Mòbil o una contrasenya d’un sol ús des de qualsevol dels canals següents:

 • Des de l’enllaç que consta en el correu electrònic o SMS que rebreu quan tingueu una nova notificació:
  • Amb una contrasenya d’un sol ús. Per poder accedir a la notificació per correu electrònic necessiteu el NIF o CIF de la persona destinatària de la notificació i el número de telèfon o correu electrònic que consten com a dades de contacte per a la Generalitat. Aquestes dades figuren en el correu d’avís. Si no trobeu el missatge a la bústia d’entrada, si us plau reviseu la vostra carpeta de correu brossa (spam).
  • Amb idCAT Mòbil. Per poder accedir a la notificació heu d’estar donats d’alta prèviament en aquest servei.
 • Amb el certificat digital del NIF o CIF que vau utilitzar per fer el tràmit i mitjançant els navegadors Internet Explorer (versió 6.02 o superior), Mozilla Firefox (des de la versió 3.0.10 o superior) o Google Chrome (qualsevol versió).
 • Des de l’apartat Notificacions electròniques o des de Canal Empresa, si sou una empresa o un professional:
  • Amb una contrasenya d’un sol ús. Per poder accedir a la notificació necessiteu el correu electrònic o el telèfon i el NIF que vau indicar per rebre notificacions.
  • Amb idCAT Mòbil. Per poder accedir a la notificació hi heu d’estar donats d’alta prèviament.
  • Amb el certificat digital del NIF o CIF que vau utilitzar per fer el tràmit i mitjançant els navegadors Internet Explorer (versió 6.02 o superior), Mozilla Firefox (des de la versió 3.0.10 o superior) o Google Chrome (qualsevol versió).
 • Des de l’espai personal “La meva carpeta” de Tràmits gencat o de Canal Empresa, si sou una empresa o un professional:
  • Amb una contrasenya d’un sol ús. Per poder accedir a la notificació necessiteu el correu electrònic o el telèfon i el NIF que vau indicar per rebre notificacions.
  • Amb idCAT Mòbil. Per poder accedir a la notificació hi heu d’estar donats d’alta prèviament.
  • Amb certificat digital del NIF o CIF que es va utilitzar per fer el tràmit i mitjançant els navegadors Internet Explorer (versió 6.02 o superior), Mozilla Firefox (des de la versió 3.0.10 o superior) o Google Chrome (qualsevol versió).

Per accedir-hi amb contrasenya d’un sol ús, només heu de disposar d’una adreça de correu electrònic o un telèfon mòbil on rebre la contrasenya. Cal que l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon mòbil amb el qual hi accediu sigui el mateix que el que heu consignat al formulari de sol·licitud.

Per accedir-hi amb idCAT Mòbil heu d’estar donats d’alta prèviament en aquest servei.

Per accedir-hi amb certificat digital cal que el maquinari que utilitzeu compleixi els requisits tècnics que s’indiquen a continuació:

Navegadors

Java

Java versió 6, actualització 16 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de: http://www.java.com/es/download/.

 

Cal comprovar que es disposa d’un certificat digital vigent emès per qualsevol de les entitats de certificació classificades pel Consorci AOC, i que s’han instal·lat les claus públiques i el programari indicat per l’entitat de certificació proveïdora del certificat digital. És molt important que feu servir un tipus de certificat acceptat per la plataforma Gencat Serveis i Tràmits (GSIT).

 

En aquest cas, és important que en el formulari de sol·licitud identifiqueu clarament de quin tipus de certificat disposeu i tingueu en compte que les dades associades han de ser les següents:

 • Persona física: només us identifica amb el vostre DNI/NIF, que ha de coincidir amb l’indicat al formulari de sol·licitud.
 • Persona jurídica: us identifica amb el NIF de l’entitat, que ha de coincidir amb l’indicat al formulari de sol·licitud.
 • Persona vinculada a l’entitat: us identifica amb el vostre DNI/NIF personal i el NIF de l’entitat, que han de coincidir amb els indicats al formulari de sol·licitud.

Si aquestes dades no s’indiquen correctament, no podreu accedir a la notificació. Així mateix, l’avís de disponibilitat de la notificació s’envia al correu electrònic o telèfon mòbil que indiqueu al formulari de sol·licitud. Si canvieu les dades, no se us podrà informar d’aquest fet i haureu d’accedir periòdicament a l’apartat de Notificacions electròniques de Tràmits gencat per fer la consulta.

En cas de dubtes o problemes tècnics amb el certificat digital, us heu de posar en contacte amb l’entitat certificadora corresponent.

En alguns entorns, per motius de seguretat, el tallafocs o antivirus pot imposar restriccions d’accés a determinades webs i aplicacions. En aquest cas, cal comprovar el següent:

Si heu confirmat que compliu els requisits tècnics corresponents però teniu problemes per accedir a les notificacions electròniques, cal que comproveu que disposeu del tipus de certificat que vau indicar en el formulari de sol·licitud i que tingueu en compte que les dades associades han de ser:

 • Persona física: només us identifica amb el vostre DNI/NIF, que ha de coincidir amb l’indicat al formulari de sol·licitud.
 • Persona jurídica: us identifica amb el NIF de l’entitat, que ha de coincidir amb l’indicat al formulari de sol·licitud.
 • Persona vinculada a l’entitat: us identifica amb el vostre DNI/NIF personal i el NIF de l’entitat, que han de coincidir amb els indicats al formulari de sol·licitud.

Si continueu sense tenir accés a les notificacions, podeu trucar al telèfon 012 o bé enviar una consulta a la bústia de contacte.

Quan se us informi per correu electrònic o SMS del dipòsit d’una notificació, teniu un termini de 10 dies naturals des de la posada a disposició per accedir-hi, o de 5 dies naturals en cas de notificacions en matèria de contractació pública.

Un cop identificat, accediu al contingut de la notificació electrònica. Des d’aquesta pantalla us podeu descarregar el contingut de la notificació i també el justificant electrònic de validesa, que és el document electrònic que acredita que l’Administració ha realitzat la notificació i que serveix de prova per als ciutadans en cas que calgui demostrar-ho davant d’un tribunal:

Les notificacions per mitjans electrònics s’entenen realitzades en el moment en què es produeixi l’accés al seu contingut. Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi estat escollida expressament pels interessats, s’ha d’entendre rebutjada quan hagin transcorregut 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut, o bé 5 dies naturals en cas de notificacions en matèria de contractació pública.

• En cas d'acceptar la notificació, tindreu accés al contingut i documents annexats a la mateixa. A partir d'aquest moment, la notificació s'entén practicada a tots els efectes legals (article 28.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics) i l'administració continua el procediment corresponent.

• En cas de rebutjar una notificació, s'ha de tenir en compte que implica que no es podrà accedir al seu contingut. El rebuig exprés de la notificació electrònica produeix els mateixos efectes jurídics que si aquesta s'hagués efectuat. En aquest cas, l'administració deixa constància en l'expedient que la notificació ha estat rebutjada i continua el procediment corresponent ( l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú).

Els estats en què es pot trobar una notificació electrònica són els següents:

 • Dipositada. Estat inicial que es produeix quan l’Administració emet la notificació. Comença a comptar el termini de 10 dies naturals, o de 5 dies naturals en cas de notificacions en matèria de contractació pública, i s’avisa el ciutadà o ciutadana pel canal triat al formulari de sol·licitud (correu electrònic o telèfon mòbil).
 • Acceptada. La persona interessada ha accedit al seu contingut. S’entén realitzada la notificació a tots els efectes legals i l’Administració continua el procediment corresponent.
 • Rebutjada sense accés. Si en el termini dels 10 dies la persona interessada no accedeix al seu espai, s’han d’entendre efectuats l’intent de notificació del tràmit i el seu rebuig, i pot continuar la tramitació. S’entén realitzada la notificació a tots els efectes legals i l’Administració continua el procediment corresponent.

 

Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques poden decidir i sol·licitar en qualsevol moment del procediment l’acceptació i/o la revocació per rebre les notificacions electrònicament.

Per poder-ho fer, cal que presentin el formulari d'acceptació i/o de revocació, que es pot trobar en aquesta pàgina, a qualsevol registre del Departament de Salut.