• Imprimeix

Objectius, eixos i beneficis del model

Objectius

Com a objectiu principal cal destacar el d'establir un nivell de qualitat per a una organització competent. Aquest objectiu es fa efectiu en assolir un nombre determinat dels estàndards que es denominen essencials i que són necessaris per obtenir el certificat d'acreditació. La seva avaluació és dicotòmica, és a dir, es valora si es compleix o no l'estàndard.
De l'objectiu inherent al model, se'n deriva un impuls a la millora de la qualitat de l'organització. Es du a terme de forma voluntària per mitjà del compliment dels estàndards no essencials o de millora.

Informació relacionada

Eixos clau

Els principals eixos clau del model d'acreditació són:
• Avaluar el procés i orientar-lo a obtenir resultats.
• Estar enfocat al client intern i al client extern.
• Generar satisfacció en ciutadans i professionals del sector.
• Generar un impacte positiu en la societat i fomentar-ne el compromís.
• Possibilitar l'adaptació a altres línies de servei.
• Ser realista amb la situació actual del nostre país.
• Ser econòmicament sostenible.
• Ser element bàsic per a la contractació de serveis.
• Avaluar els serveis de salut, amb criteris de transparència i independència, i sobre la base de l'anàlisi de les dades i de la informació generada.

 

Beneficis

Entre els beneficis més importants del model d'acreditació, resultants de l'aplicació d'un sistema d'acreditació, cal destacar-ne els següents:
• Avaluació de l'organització que s'acredita, sobre la base de l'anàlisi de les dades i de la informació generada, amb criteris de transparència i independència.
• Dinamització de l'organització per al reconeixement de les actuacions d'avaluació interna que s'hi realitzen.
• Impuls a la millora de la qualitat dels serveis prestats, de manera progressiva i objectivable.
• Informació i garantia de confiança per a professionals i ciutadans.
• Guia d'utilitat tant per als professionals de la institució com per al gestor sanitari.
• Prestigi per a la institució que s'acredita.
• Possibilitat de contractació pel CatSalut, entitat que compra serveis públics.
• Possibilitat de contractació per altres entitats que compren serveis de caire no públic.
• Possibilitat de comparació amb altres organitzacions del sector.
• Avantatge per al gestor del sistema sanitari en disposar d'una política activa que incideixi directament en el progrés de les institucions sanitàries.
Aspectes que imprimeixen potència al model d'acreditació:
• És un projecte de qualitat tècnica i innovador.
• Provoca impacte en el sistema sanitari.
• Està elaborat amb una metodologia estricta.
• Està adaptat a l'entorn.
• Incideix en un augment del nivell de qualitat homogeni.
• Considera la qualitat com un dret dels ciutadans.

Data d'actualització:  15.02.2013