• Imprimeix

Bibliografies temàtiques

Zotero és el gestor bibliogràfic d'accés obert utilitzat per a l'elaboració de les bibliografies temàtiques que en permet la consulta a través d'Internet i la inserció de citacions als treballs científics.

La Biblioteca elabora i gestiona les següents bibliografies encarregades pel Departament:

Més informació

Per més informació sobre com descarregar i utilitzar les prestacions de Zotero podeu consultar el manual d'ús elaborat per la Biblioteca Zotero: gestió de bibliografies personals i de treball en grup. Manual d’ús.

Data d'actualització:  22.01.2013