• Imprimeix

Horaris i localització

Adreça

Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Telèfon: 93 227 29 39
Fax: 93 227 29 90

Adreça electrònica: biblioteca.salut@gencat.cat
Adreça electrònica del Servei d'Obtenció de Documents: sod.salut@gencat.cat

Horari

Dilluns, de 10 h a 15 h.
De dimarts a divendres, de 8 h a 15 h.
Data d'actualització:  03.10.2011