• Imprimeix

Què és Scientia?

Què és i què conté?

El terme ciència deriva de la paraula llatina “Scientia”. Té la seva arrel en “Scire” que significa 'saber'. En el seu sentit més ampli vol dir coneixement, pràctica, doctrina, erudició, conèixer, tenir notícies de..., estar informat.
El repositori institucional Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, és la plataforma digital d’accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya, segons l'Acord de Govern/72/2015, de 26 de maig, pel qual es crea el repositori institucional Scientia, Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut.
Scientia inclou revistes, articles , presentacions i textos de ponències i comunicacions presentats a congressos i jornades, recomanacions i protocols, guies de pràctica clínica, altra literatura produïda per les institucions participants, i també publicacions institucionals (memòries, informes, monografies, etc.) i material de divulgació adreçat a la ciutadania. 

Objectius

Els objectius de Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut són: 
• Crear i compartir coneixement.
• Recollir i preservar la producció científica i tècnica de les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya.
• Maximitzar la visibilitat i l’impacte de la producció científica, tècnica i institucional de les entitats i centres del sistema sanitari públic envers la societat.
• Incrementar el valor del servei públic de la institució.
• Disposar d’un indicador tangible de qualitat (elaboració de les memòries científiques).
• Transmetre el coneixement entre el personal.
• Fomentar la creació de publicacions electròniques. 

Comunitats i col·leccions

El continguts dipositats a Scientia estan organitzats en comunitats i col·leccions d’acord a l’origen, tipologia i objecte dels documents:
01. Articles científics
02. Monografies
03. Revistes
04. Estudis i informes tècnics
05. Guies de pràctica clínica
06. Documents de recomanacions i protocols
07. Presentacions a jornades i congressos
08. Material de divulgació

La recuperació dels documents es pot realitzar a través de la cerca i/o de la navegació. 
La cerca recupera els documents que contenen les paraules clau que l’usuari ha emprat per interrogar el sistema. I la navegació permet accedir a les col·leccions de les diferents entitats participants o els índexs alfabètics de títols, autors i matèries del conjunt de documents dipositats a Scientia o de cadascuna de les col·leccions. 

Com participar-hi?

La gestió del repositori institucional Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, correspon a la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya del Departament de Salut.
El dipòsit de continguts a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, està subjecte a la subscripció, amb caràcter previ, del corresponent acord de participació o conveni de col·laboració entre l’òrgan competent del Departament de Salut i l’entitat o centre del sistema sanitari públic de Catalunya.
Si sou una entitat o un centre que forma part del sistema sanitari públic de Catalunya i voleu dipositar la documentació que produïu a Scientia, contacteu amb la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya per correu electrònic, scientia.salut@gencat.cat, o per telèfon, 93 227 29 39.
En el cas que vulgueu dipositar algun document i la vostra institució participa a Scientia, us podeu adreçar a la persona responsable de Scientia de la vostra institució. Per consultar les institucions participants i el seu contacte ho podeu fer des de la pàgina principal de Scientia (http://scientiasalut.gencat.cat) i entrar a la institució participant que us interessi. Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya per correu electrònic: scientia.salut@gencat.cat

Drets d'autor

Tots els drets d’autor estan reservats, excepte en els documents subjectes a una llicència d'ús Creative Commons.
El dipòsit de continguts a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, ha de respectar, en tot cas, la normativa en matèria de propietat intel·lectual i de protecció de dades de caràcter personal.
Els continguts dipositats a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, estan subjectes, amb caràcter general, a llicència d’ús d’accés obert de reconeixement d’autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada, d’acord amb el que preveu la normativa editorial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, els continguts dipositats estan subjectes a llicència de distribució. 

Data d'actualització:  29.04.2015