• Imprimeix

Autoritzacions administratives de centres sanitaris

El Servei d'Ordenació Sanitària de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, en col·laboració amb el Servei d'Organització de la Subdirecció General d'Organitzacio i Serveis de la Direcció de Serveis, ha posat en marxa la millora procedimental i documental del procediment d'autorització de centres i serveis sanitaris.

Aquest procés de millora ha significat l'elaboració d'un formulari de sol·licitud, amb les opcions del procés identificat, revisats i normalitzats gràficament per la Secció de Planificació Lingüística; la simplificació dels documents necessaris per iniciar-ne el tràmit, mitjançant l'ús de declaracions responsables; l'ús de la PICA per obtenir documents d'altres administracions, o la incorporació de dades imprescindibles en els models de sol·licituds, i el càlcul automàtic de les taxes en els nous models de sol·licituds.

Aquestes millores constitueixen la primera fase d'implantació del futur servei electrònic aplicat a aquests processos i s'emmarquen en el projecte de desenvolupament de l'administració electrònica al Departament.

Data d'actualització:  01.10.2018