• Imprimeix

Llista d'entitats avaluadores autoritzades

D'acord amb la normativa vigent d'acreditació, tant les entitats avaluadores autoritzades pel Departament de Salut, com les acreditades per l'ENAC són operatives per dur a terme les auditories externes del model d'acreditació a Catalunya i són les que consten en aquest lloc web.

 

El capítol IV del Decret 5/2006, de 17 de gener, pel qual es regula l'acreditació de centres hospitalaris d'atenció aguda i el procediment d'autorització d'entitats avaluadores, regula l'autorització d'entitats com a avaluadores del model d'acreditació a Catalunya.

 

Entitats avaluadores autoritzades:

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U. “suspensió temporal voluntària"

Persona de contacte: Cristina Puntí Llopart
Responsable Área Sanidad
Tel. 93 217 27 03
Fax. 93 218 51 95
cpunti@ocacert.com
Avda. de les Garrigues, 46  3ª planta
- Parc Empresarial El Mas Blau II -
08820 El Prat del Llobregat
http://www.ocacert.com/

 

La Disposició addicional primera del Decret 5/2006, abans citat, preveu que als dos anys de funcionament com a entitat avaluadora autoritzada, aquestes entitats hauran d'acreditar el compliment de la norma ISO-EN-17020, mitjançant certificació emesa per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per tal de mantenir l'autorització i, per tant, continuar operatives. En aquest sentit les entitats citades a continuació disposen de l'esmentat certificat.

 

TÜV RHEINLAND IBÉRICA. INSPECTION, CERTIFICATION & TESTING, S.A.
Persona de contacte: Javier Crespo Sanz
Responsable Desarrollo Sector Sanitario-Sociosanitario
Telèfon: 93 478 11 31
javier.crespo@es.tuv.com
Parc de Negocis 'Mas Blau' Edifici Oceano C/ Garrotxa, 10-12
08820 El Prat de Llobregat
http://www.tuv.com/es/

 

ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U
Persona de contacte: Rosa Roca
Gerent i Directora Tècnica
Pau Claris, 95 Entl. 1ª
08009 Barcelona
Tel. 93 481 39 67
Fax. 93 481 39 68
addient@addient.com
http://www.addient.com

 

 

Data d'actualització:  11.11.2015