• Imprimeix

Documentació

La documentació generada al voltant del concepte, la regulació i el procés d'acreditació pot ser de tipus legal i de treball.
Els textos legals són bàsicament normes d'ordenació i regulació de l'acreditació.
El bloc documents de treball es compon del Manual d’estàndards, de l’eina necessària perquè el centre es faci la seva pròpia avaluació i dels documents que fan referència a la metodologia que s’ha de seguir per dur a terme aquesta avaluació.

 

Textos legals

• Normativa legal i de procediment administratiu  

• Taxes vigents  

 

Documents de treball

Periode d'acreditació que s'inicia el 2013

- Documents d'estàndards

Aquest manual recull els estàndards que un centre ha d'assolir tant per obtenir el certificat d'acreditació com per seguir en la via de la millora de la qualitat, inherent a tot procés d'acreditació.

- Metodologia d'avaluació

Període d’acreditació 2006–2012

- Metodologia d’avaluació

Data d'actualització:  15.02.2013