• Imprimeix

Comparació de models

Diferències principals entre el model d'acreditació vigent i el model d'acreditació de l'Ordre de 1991.

Model d'acreditació (Ordre de 1991)

 • Compliment dels estàndards fixats.
 • Utilitat exhaurida.
 • Compliment de normativa. 
 • Poc participatiu. 
 • No cal disposar d'una cultura de qualitat prèvia.
 • Basat en estructura i organització dels centres.
 • Acota la Lex artis i el criteri professional aïllat.
 • No té en compte l'entorn.
 • No hi ha relació de cooperació amb agents externs.
 • Genera únicament punts febles.
 • Respecta la cultura interna del centre.
 • Les auditories als centres són realitzades per tècnics del Departament de Salut.
 • Processos independents.
 • No orientat de manera específica al client.

Model d'acreditació vigent

 • Promou la millora sobre la base d'uns estàndards que s'assoleixen de forma progressiva.
 • Innovador.
 • Compromís i lideratge de la Direcció.
 • Implica el personal de l'organització.
 • Incideix directament en la cultura de tota l'organització.
 • Se sustenta en la cultura de la qualitat.
 • Avalua el procés i està enfocat a resultats.
 • Fomenta la gestió del coneixement a l'organització.
 • Fomenta el compromís amb l'entorn i la societat.
 • Té en compte aliances/relacions de l'organització.
 • Genera punts forts i punts febles (promou la millora contínua).
 • Respecta la cultura de l'organització i constitueix una guia per a la millora.
 • Les auditories als centres són realitzades per entitats externes al Departament de Salut.
 • Promou la gestió de processos interrelacionats per a l’eficàcia i l’eficiència de l’organització.
 • Està enfocat a client intern i client extern.
 • Considera la qualitat com un dret dels ciutadans.
Data d'actualització:  28.09.2011