El seguiment de la vaga als centres sanitaris transcorre sense incidències

Torna
Dimarts, 27 de novembre de 2018
La vaga convocada per avui als centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) ha tingut un seguiment al torn de tarda (16h) en el personal mèdic d’un 48,42% i una afectació a la resta de la plantilla del 6,92%. Els serveis mínims han estat coberts per 626 professionals mèdics i 1.229 professionals de la resta de la plantilla. La vaga transcorre sense incidències i es garanteixen els serveis mínims i l’atenció urgent.
 
Per regions sanitàries, el seguiment ha estat el següent:
 
Regió sanitària
Personal mèdic
Afectació a la resta de la plantilla
Vaga
Mínims
Treballa
Vaga
Mínims
Treballa
Barcelona ciutat
224
161
46
67
325
515
Metro Nord
201
140
42
114
229
439
Metro Sud
198
120
93
63
304
714
Girona
85
59
33
3
94
312
Lleida
16
25
6
1
63
41
Tarragona
34
39
6
4
64
80
Terres de l’Ebre
10
23
10
2
40
30
Catalunya central
49
50
15
6
97
123
Alt Pirineu i Aran
2
9
2
0
13
13
Total
825
626
253
260
1.229
2.267
 
Pel que fa a la vaga convocada a l’atenció primària als centres concertats, el seguiment en el total de plantilla a les 16h ha estat del 35,14%.
 
I finalment, el seguiment del col·lectiu mèdic als hospitals concertats ha estat d’un 9,09%, en salut mental d’un 1,81% i en sociosanitaris del 10,31%.
 
D’altra banda, el telèfon 061 CatSalut Respon, ha rebut un total de 4.295 trucades entre les 00 a 16 hores, un 14% més respecte dilluns de la setmana passada. D’aquestes, 666 han estat consultes administratives, el que representa un increment d’un 32%.
 
Recordem que els serveis mínims decretats són els següents:
 
Es garanteix el funcionament normal a:
 
  • Serveis d’urgències dels centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), punts d’atenció continuada (PAC), programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES) i hospitals.
  • Unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia.
  • Atenció als malalts ingressats.
  • Activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital.Transport sanitari per atendre totes les urgències, tractament oncològic, diàlisi i oxigenoteràpia, així com emergències mèdiques.
 
En el cas dels serveis de medicina de família i pediatria, ginecologia (amb els serveis inajornables d’ecografia del primer i segon trimestre d’embaràs i interrupció voluntària de l’embaràs), odontologia i centres penitenciaris en torns diürns, es garantirà el 25% de la plantilla. Pel que fa als serveis penitenciaris en torns nocturns es garantirà la totalitat de la plantilla.
 
Pel que fa a la resta de serveis, funcionaran com en un dia festiu, excepte als centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, on passarà a ser del 50%.