Les urgències de primària estan funcionant al 100% durant la convocatòria de vaga

Torna
Dilluns, 26 de novembre de 2018
La vaga convocada per avui als centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) a partir de les 00.00 hores del dia 26 de novembre ha tingut un seguiment fins a les 10.30h en el personal mèdic d’un 44,76% i una afectació a la resta de la plantilla del 4,15%.
 
Per regions sanitàries el seguiment ha estat el següent:
 
Regió sanitària
Personal mèdic
Afectació a la resta de la plantilla
Vaga
Mínims
Treballa
Vaga
Mínims
Treballa
Barcelona ciutat
184
98
42
47
250
530
Metro Nord
293
168
75
60
373
792
Metro Sud
236
181
200
69
457
1099
Girona
134
88
42
16
142
453
Lleida
64
85
73
7
158
367
Tarragona
76
83
75
6
106
271
Terres de l’Ebre
30
26
37
3
44
130
Catalunya central
111
79
30
37
124
345
Alt Pirineu i Aran
8
9
11
2
16
44
Total
1136
817
585
247
1670
4031
 
Pel que fa a la vaga convocada a l’atenció primària als centres concertats, el seguiment en el total de plantilla ha estat del 16,19%. I finalment, el seguiment als hospitals concertats, el seguiment del col·lectiu mèdic ha estat d’un 14,66%, en salut mental d’un 4,60% i en sociosanitaris del 5,73%.
 
D’altra banda, el telèfon 061 CatSalut Respon ha rebut un total de 2.532 trucades entre les 00 a 12 hores, un 18% més respecte dilluns de la setmana passada.
 
Recordem que els serveis mínims decretats són els següents:
 
Es garanteix el funcionament normal a:
 
·         Serveis d’urgències dels centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), punts d’atenció continuada (PAC) programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES) i hospitals.
 
·         Unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia.
 
·         Atenció als malalts ingressats.
 
·         Activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital.
 
·         Transport sanitari per atendre totes les urgències, el tractament oncològic, diàlisi i oxigenoteràpia, així com sistemes d’emergència.
 
En el cas dels serveis de medicina de família i pediatria, ginecologia (amb els serveis inajornables d’ecografia del primer i segon trimestre d’embaràs i interrupció voluntària de l’embaràs), odontologia i centres penitenciaris en torns diürns, es garantirà el 25% de la plantilla. Pel que fa als serveis penitenciaris en torns nocturns es garantirà la totalitat de la plantilla.
 
Pel que fa a la resta de serveis, funcionaran com en un dia festiu, excepte als centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, on passarà a ser del 50%.