Salut presenta un document per millorar l'atenció a la disfàgia orofaríngia a Catalunya

Torna
Dijous, 11 d'octubre de 2018
  • L’objectiu d’aquest document és disposar de recomanacions homogènies per prevenir aquesta malaltia –que implica dificultats en la deglució en la boca o la gola–, fer-ne detecció precoç i facilitar-ne el tractament
  • És un document impulsat pel Departament de Salut i el Col·legi de Logopedes de Catalunya, i elaborat amb el consens de col·legis professionals, societats científiques, patronals de serveis i associacions de pacients i de professionals
La directora general d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, Neus Rams, i la degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya, Mireia Sala, en la presentació del document als professionals i entitats

La directora general d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, Neus Rams, i la degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya, Mireia Sala, en la presentació del document als professionals i entitats

La Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut ha presentat el document Atenció a la disfàgia orofaríngia en els diversos àmbits del sistema de salut. Document de consens, per millorar l’atenció a aquesta malaltia, que pot afectar persones de totes les edats però que és més freqüent en la gent gran, ja que, en estudis realitzats a diferents grups de pacients de Catalunya, fins a un 27% de les majors de 75 anys la pateixen. Per tant, es tractaria d’una malaltia amb una prevalença semblant a la de la diabetis, però molt menys coneguda socialment.
 
Impulsat per una comissió mixta del Departament de Salut i del Col·legi de Logopedes de Catalunya, l’elaboració d’aquest document ha comptat amb la participació activa de més d’un centenar d’entitats, entre col·legis professionals, societats científiques, patronals de serveis i associacions de pacients i de professionals.  
 
L’objectiu principal d’aquesta proposta és disposar de recomanacions homogènies –basades en les millors pràctiques– per a un millor abordatge de la disfàgia orofaríngia a Catalunya, i vol garantir una atenció de salut equitativa des del sistema sanitari català per a les persones afectades de disfàgia. Per tant, aquestes recomanacions haurien de servir per incorporar-les en protocols i guies i introduir-les a tots els centres sanitaris.
 
Igualment, pretén sensibilitzar els professionals i la ciutadania de l’existència d’aquesta malaltia per potenciar-ne la prevenció i la detecció precoç, per augmentar-ne els diagnòstics i facilitar-ne el tractament adequat. Es considera que la detecció i la intervenció multidisciplinària d’aquesta alteració en la deglució, redueix la morbiditat i la mortalitat i millora la qualitat de vida de les persones que la pateixen.
 
Un test breu per detectar precoçment la disfàgia
Com a prioritat, el document proposa millorar-ne la detecció a través de la universalització d’un test que pot alertar dels símptomes des de l’atenció primària, la consulta d’especialistes, l’atenció a domicili o en els ingressos hospitalaris. El test –denominat EAT-10– és un qüestionari breu (2 minuts) que poden fer els professionals de medicina o d'infermeria –amb formació bàsica en aquesta eina– als possibles afectats. Aquest test ja s’aplica, per exemple, a l’Hospital de Mataró i als centres sociosanitaris residencials que supervisa.
 
A més, es recomana fer-ne l’avaluació i intervenció mitjançant un equip de professionals multidisciplinari, que inclogui metges, infermeres i auxiliars d’infermeria (TCAI), dietistes-nutricionistes i logopedes. I es considera que per a la valoració i la planificació de la teràpia és fonamental la participació d’un professional logopeda en l'equip.
 
Una altra de les propostes del document és l’aplicació de tècniques per fer una avaluació clínica de la disfàgia i valorar-ne les complicacions que se’n puguin derivar, com la desnutrició o la deshidratació. Són tècniques com la prova volum-viscositat –també anomenada MECV-V– o la videofluoroscòpia.
 
A més, s’advoca per potenciar la higiene bucodental dels pacients ja diagnosticats de disfàgia, però també de totes les persones ancianes internes a centres sociosanitaris, ja que els bacteris bucals contribueixen a potenciar les infeccions i les malalties associades.
 
Alteració de la deglució: dificultats per ingerir sòlids i líquids
La disfàgia orofaríngia és una alteració de la deglució per dificultats motores situades en la boca o la gola i que es produeix per causes que poden ser molt variades. Però és especialment freqüent en gent gran i en pacients amb malalties neurològiques. Així, segons diferents estudis realitzats amb poblacions catalanes, fins a un 27% de les persones de més de 75 anys i fins a un 47,4% dels pacients ingressats en unitats geriàtriques d’aguts presenten algun grau de disfàgia orofaríngia. Aquest percentatge s’eleva fins el 60% en els pacients amb malaltia de Parkinson, el 80% en pacients amb Alzheimer o fins el 45% dels pacients ingressats per ictus.
 
En els casos més greus, la disfàgia orofaríngia es pot complicar amb desnutrició i pneumònia per aspiració (a causa de l'entrada de continguts orals o gàstrics), i pot arribar a provocar la mort.
 
A més dels problemes de salut, aquesta malaltia repercuteix negativament en la qualitat de vida de les persones que la pateixen, i provoca tensions psicològiques i socials tant en els pacients com en el seu entorn.
 
En la presentació del document als professionals i entitats implicades, tant la directora general d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, Neus Rams, com la degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya, Mireia Sala, van destacar el caràcter multidisciplinari, participatiu i de consens d’aquesta iniciativa d’atenció a la disfàgia orofaríngia. L’acte també va comptar amb la intervenció del president de l’European Society for Swallowing Disorders (ESSD) i director acadèmic de Recerca i Innovació del Consoric Sanitari del Maresme, Pere Clavé.
 
El document Atenció a la disfàgia orofaríngia en els diversos àmbits del sistema de salut. Document de consens ja està disponible tant a canalsalut.gencat.cat com al web del Col·legi de Logopedes de Catalunya, clc.cat.