Salut impulsa la IV Setmana de Sensibilització sobre els Riscos del Consum d'Alcohol

Torna
Dimarts, 14 de novembre de 2017
·         L’alcohol és la primera substància per la qual es demana tractament als Centres d’Atenció i Seguiment a les drogodependències
·         L’alcohol ocupa el sisè lloc entre els factors de risc de càrrega per malaltia i lesions, per davant del colesterol i la hipertensió
·         1 de cada 4 joves d’entre 14 i 18 anys s’ha emborratxat en els últims 30 dies

En el marc del Dia  sense Alcohol, que tindrà lloc demà, 15 de novembre, la Sub-direcció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) impulsa per quart any consecutiu la IV Setmana de Sensibilització sobre els Riscos del Consum d’Alcohol, del 13 al 19 de novembre. D’aquesta manera se suma a la mobilització de la societat civil europea Awareness Week on Alcohol Related Harm (setmana de sensibilització dels danys relacionats amb l’alcohol).

El Departament de Salut vol advertir dels riscos que el consum d’alcohol ocasiona a un mateix o per als altres, tan a nivell de salut com de seguretat.
 
Consum d’alcohol a Catalunya
A Catalunya, l’alcohol és la substància més consumida. El 60% de les persones entre 15 i 64 anys manifesten haver begut alcohol alguna vegada durant l’últim mes i el 9,8% ho fan de forma diària. El consum de risc d’alcohol, segons les enquestes domiciliàries (EDADES, 2015), representatives de la població general, se situa prop del 5% (7,2% homes; 2,3% dones). Aquest percentatge arriba al 22% en població atesa a l’atenció primària durant la setmana del cribratge, i al 23% segons eines en línia d’autoavaluació de consum, com la calculadora “Veus el que Beus?”.
 
En població general (15-64 anys) el 5,9% (7,3% homes; 4,6% dones) afirma haver-se emborratxat alguna vegada en els últims 30 dies i el 15,1% (19,8% homes; 10,3% dones) ha fet almenys un episodi de binge drinking1 en l’últim mes.
 
Entre les persones joves (14 a 18 anys) aquesta forma de consum està més extensa. El 23,7% (25,3% homes; 22,3% dones) s’ha emborratxat i el 28,3% (30,6% homes; 26,2% dones) ha fet almenys un episodi de binge drinking durant l’últim mes, especialment durant el cap de setmana. A més a més, sovint en aquests episodis de consum intensiu d’alcohol es consumeixen també altres substàncies, especialment el cànnabis.

Atenció i tractament pel consum d’alcohol
El Departament de Salut disposa d’una àmplia Xarxa de centres assistencials públics pel tractament del consum problemàtic d’alcohol. Així, en els centres d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS), 6.378 persones van iniciar tractament per problemes relacionats amb el consum d’alcohol. Això suposa que el 45,3% de les persones que comencen tractament en un CAS ho fan per aquesta substància.
 
De les 905 altes donades en les Unitats de Desintoxicació el 57% (n=516) van ser per l'alcohol. El 7% (n=1.732) dels ingressos als Hospitals psiquiàtrics va ser per Trastorns relacionats amb l'alcohol.
 
Per últim, el cost social anual atribuïble al consum d’alcohol a la UE s’estima en 155.800 milions d’euros, l’equivalent a l’1,3% del PIB. Això representa 300 euros per persona en costos directes en productivitat, sanitat, justícia i serveis socials, tot i que podrien arribar als 600 euros si s’incloguessin els costos indirectes derivats dels danys a tercers.
 
Prevenció del consum problemàtic d’alcohol
La prevenció del consum problemàtic d’alcohol va dirigida a disminuir l’edat d’inici del consum, reduir els problemes mentals i malalties associades al consum (hipertensió, accidents cerebro-vasculars, cardiopaties, hepatopaties, càncers, etc.) i reduir els danys a tercers. Per aquest motiu des de la la Sub-direcció General de Drogodependències de l’ASPCAT s’implementen una ampli ventall de programes i recursos que van des dels àmbits: educatiu, serveis de salut, oci nocturn, laboral,  comunitari i familiar.
 
En aquest sentit, dins dels serveis de salut, destaquen el programa Beveu menys que ha format en detecció i intervenció del consum d’alcohol a més de 9.000 professionals dels serveis de salut, i el programa Embaràs sense alcohol i sense drogues.

En l’àmbit educatiu, el programa Salut i Escola estableix una consulta per als nois i noies en el mateix centre escolar per la qual van passar al 2016 més de 104.000 joves. L’aventura de la vida treballa amb més de 16.000 nens i nenes per a dotar-los d’eines de prevenció universal com són el desenvolupament d’habilitats per a la vida i hàbits saludables.
 
En l’àmbit de l’oci nocturn, el programa Nits de Qualitat que estableix una sèrie de criteris de salut pública que ha de complir un establiment per què se li atorgui el distintiu de qualitat Q de festa. Actualment hi ha 10 ciutats, 46 locals i 3 festivals amb el segell de qualitat “Q de Festa”.
 
Setmana de sensibilització dels riscos de l’alcohol
Durant aquesta setmana, del 13 al 19 de novembre, es promou la mobilització i la participació de les administracions i els diversos sectors professionals en activitats que tenen per objectiu fer reflexionar sobre el consum d’alcohol i prendre consciència dels riscos que té per a la pròpia salut i per a la de terceres persones.
 
Per tal donar visibilitat a les activitats que s’organitzin en motiu de la IV Setmana arreu del país (tallers, conferències, debats, cine‐fòrums, exposicions, etc.), s’obrirà un espai al Canal Drogues on es mostraran aquelles accions que s’hagin fet arribar a través a l’adreça alcoholmenysmillor@gencat.cat o el formulari de la web, i se’n farà difusió a través del compte de twitter @menysalcohol i l’etiqueta #alcohol #responsabilitatdetothom.
 
En paral·lel se celebra, per vuitè any consecutiu, la VIII Setmana del Cribratge d’Alcohol en la qual més de 700 professionals de la Xarxa de referents en alcohol (XaROH) realitzaran cribratge del consum d´alcohol i accions de sensibilització dels problemes que ocasiona el consum de risc i/o perjudicial d´alcohol a la població que es visiti durant aquesta setmana. 
 
Més informació a Canal Drogues.
 
 
 
1 Es tracta de la ingesta elevada de begudes alcohòliques -6 o més en el cas dels homes, i 5 o més en el cas de les dones- en una mateixa ocasió de consum, en un període curt de temps, entre dues i tres hores.