• Imprimeix

Constitució de l'òrgan que ha de garantir una atenció més integrada dels serveis socials i de salut a l'Alt Empordà

Torna
Dijous, 14 de setembre de 2017
Moment de la signatura

Moment de la signatura

El Departament de Presidència, el Departament de Salut, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà han constituït avui a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà l’Òrgan de Governança Territorial de l’Alt Empordà per oferir una atenció més integrada des dels serveis socials i de salut a la comarca. Els objectius prioritaris són els d’impulsar un full de ruta per a l’atenció domiciliària integral, avançar en l’atenció integrada a les persones que pateixen trastorns mentals greus i crear un marc de referència per a la prevenció i intervenció en el maltractament contra les persones grans.
 
L’Òrgan de Governança Territorial de l’Alt Empordà s’emmarca en el desplegament del Programa Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) creat per la Generalitat l’any 2014 i que estableix un sistema de govern territorial a nivell local, per tal de disposar d’un entorn col·laboratiu i de treball conjunt i permanent.
 
En el cas de l’Alt Empordà, l’any 2015 ja es va posar en funcionament una taula tècnica impulsora del desplegament PIAISS, i ara es fa un pas més per avançar en un procés que pretén canviar la manera de treballar per passar de la mera coordinació entre sistemes, a un model d’atenció integrada. Tot plegat per oferir uns serveis i una atenció de més qualitat i que augmenti el benestar de les persones ateses des de la col·laboració entre departaments i el món local.
 
L’acord de governança de l’Alt Empordà l’han firmat la coordinadora de les Polítiques Públiques per a l’Estat del Benestar del Departament de la Presidència, Dolors Rusinés; la directora dels Serveis Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies, Marta Casacuberta; el gerent de la Regió Sanitària Girona del CatSalut, Miquel Carreras; l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Ferran Roquer.
 
ÀREES DE TREBALL PRIORITÀRIES

L’aplicació del protocol de col·laboració institucional es concreta amb la priorització de les àrees de treball següents:
 
Atenció Domiciliària. Amb l’objectiu de posar en funcionament una atenció integrada i coordinada de tots els serveis que poden desplegar-se a domicili prestats pels dos sistemes, social i sanitari, i garantir la millor atenció en el propi entorn de la persona i optimitzar els recursos.
 
Accions a desenvolupar: creació de la comissió de treball d'atenció domiciliària (identificar professionals que participaran); identificar la població diana; identificar la cartera de serveis d'atenció a domicili de l'àmbit social i de salut a la comarca; definició del model d'atenció domiciliària compartit (processos, procediments i protocols d'accés i alta per garantir la continuïtat de l'atenció, articulació de la gestió del cas); optimitzar, racionalitzar i coordinar els serveis d'atenció a domicili (ajudes tècniques, servei de teleassistència, rehabilitació domiciliària, accessibilitat, etc.).
 
Salut mental i addiccions. Avançar en l'atenció integrada a les persones  que pateixen trastorns mentals crònics i complexos per tal de desenvolupar un nou model d'atenció compartit a la comarca.
 
Accions a desenvolupar: creació de la comissió de treball de salut mental (identificar professionals que   participaran); identificar les zones i població per iniciar el pla pilot d'intervenció; i identificar la població diana; definir el model col·laboratiu d'atenció per a persones amb malaltia mental crònica i/o complexa  amb múltiples necessitats de salut i socials per tal de fer un  abordatge integrador de l'atenció mèdica, psiquiàtrica i social.
 
Prevenció i intervenció en els maltractaments contra les persones grans. Crear un marc de referència a la comarca que possibiliti la coordinació entre els diferents serveis i professionals tant en l'àmbit de la prevenció com de la d'intervenció i millorar el seu abordatge.
 
En aquest sentit també es crearà una comissió de treball  (identificar professionals i serveis que hi participaran; generar un espai de treball en xarxa; definició i disseny dels circuïts d'intervenció comarca i realització accions de prevenció i sensibilització.