• Imprimeix

El nou programa d'harmonització farmacoterapèutica garantirà l'ús racional dels medicaments en l'àmbit del SISCAT

Torna
Dilluns, 19 de juny de 2017
  • Incorpora la participació de la ciutadania, consolida el paper dels professionals clínics i simplifica la gestió
  • La seva presentació, avui, ha reconegut professionals que han participat als programes des de la seva creació, l’any 2008
El conseller de Salut, a l'acte d'aquesta tarda.

El conseller de Salut, a l'acte d'aquesta tarda.

Aquesta tarda ha tingut lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona la jornada de presentació del nou Programa d’harmonització farmacoterapèutica i de reconeixement als professionals. La jornada ha destacat les fites i els assoliments dels tres Programes d’harmonització farmacoterapèutica de medicaments que s’han anat constituint progressivament des de l’any 2008, i que ara s’integren en un sol programa. També ha servit per a reflexionar sobre com fer front als reptes de futur en la incorporació de la innovació terapèutica al sistema sanitari català, garantint tant l’accés als tractaments com la sostenibilitat.
 
El nou Programa d’harmonització farmacoterapèutica (PFH) està regulat per la Instrucció 05/2017, Programa d’harmonització farmacoterapèutica del CatSalut,  i té com a àmbit d’aplicació el Servei Català de la Salut (CatSalut) i el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). La finalitat d’aquest programa consisteix a garantir l’equitat en l’accés als medicaments hospitalaris i medicaments de recepta en l’àmbit del SISCAT, i la millora en els àmbits d’eficiència i efectivitat i en l’àmbit d’utilitat terapèutica.
 
L’objectiu del CatSalut se centra a garantir un ús racional, sostenible i harmonitzat dels medicaments, mitjançant diverses accions com ara l’avaluació dels nous fàrmacs i la priorització de la prestació segons el seu valor afegit, l’emissió d’informes i la difusió d’informació, i l’adopció de diverses iniciatives per gestionar i racionalitzar l’ús dels medicaments.
 
Cal destacar la importància dels consells assessors del PHF per a medicació hospitalària i d’atenció primària, comunitària i especialitzada (recepta), així com la de la comissió farmacoterapèutica del SISCAT. Consells i comissió estan formats per professionals clínics assistencials, experts en l’àmbit del medicament i, com a novetat, consoliden la incorporació de representants de pacients en totes les comissions. Els consells s’encarreguen de dur a terme una avaluació tècnica dels medicaments del seu àmbit, valorant-ne l’eficàcia, la seguretat i el cost. Addicionalment, els consells proposen recomanacions d’ús, accés i provisió dels medicaments harmonitzats per a l’àmbit del SISCAT que s’han de presentar a la Comissió Farmacoterapèutica per a la seva aprovació.
 
L’eix central de la Jornada ha reconegut la contribució, col·laboració i esforç que han dut a terme tots els professionals que han participat com a membres experts en els diferents programes d’harmonització, així com també als assessors i avaluadors clínics de les oficines tècniques. Les seves contribucions i el seu compromís han estat cabdals, des de l’inici d’aquestes funcions l’any 2008 fins a l’actualitat, per assolir els objectius de millorar un accés equitatiu i sostenible de les innovacions terapèutiques.
 
El nou Programa d’harmonització farmacoterapèutica incorpora la participació de la ciutadania, consolida la participació dels professionals clínics i simplifica la gestió.