• Imprimeix

Comín inaugura el segon ESIC de Barcelona, un centre que atén pacients crònics complexos amb innovació i proximitat

Torna
Dilluns, 19 de juny de 2017
  • L’Equip de Suport Integral a la Complexitat (ESIC) Dos de Maig aposta per un nou model d’atenció precoç, propera i proactiva als pacients crònics complexos amb risc de desestabilització
 
  • És el segon d’aquests equips assistencials innovadors que es posen en marxa a Barcelona, que integren atenció hospitalària i atenció primària amb aproximació social 
Antoni Comín inaugurant l'ESIC Dos de Maig

Antoni Comín inaugurant l'ESIC Dos de Maig

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha inaugurat aquest matí l’Equip de Suport Integral a la Complexitat (ESIC) Dos de Maig, situat a la 4a planta de l’Hospital Dos de Maig de Barcelona. L’ESIC és un dispositiu assistencial que impulsa un nou model organitzatiu territorial d’atenció precoç, propera i proactiva als pacients crònics complexos en risc de desestabilització de la zona de l'Àrea Integral de Salut Dreta (AIS) de la ciutat de Barcelona, que comprèn Gràcia, Dreta de l’Eixample, Sant Andreu i part d’Horta-Guinardó.
 
Els ESIC s’organitzen a partir d’un equip únic de professionals d’atenció primària i hospitalària –en aquest cas del CAP Sagrada Família i de l’Hospital Dos de Maig–, que treballen de manera col·laborativa amb l’objectiu de disminuir les visites als serveis d’urgències, prevenir descompensacions i complicacions, reduir reingressos i hospitalitzacions evitables. I sobretot mantenir la funcionalitat i la qualitat de vida dels pacients crònics complexos en l’àmbit del seu domicili. Es tracta d’un dispositiu més resolutiu que assegura un millor seguiment i continuïtat assistencial del pacient fràgil.
 
L’ESIC Dos de Maig és el segon d’aquests dispositius innovadors que es posa en marxa a Catalunya, després de l’ESIC Atenció Primària Casernes-Hospital Vall d’Hebron, que va començar a funcionar el passat mes de març. Pel conseller de Salut, Antoni Comín, aquesta “és una de les innovacions més transcendentals que s’estàn fent en salut actualment, i que han de donar resposta als nous reptes demogràfics”. Per Comín, aquest centre neix per ser “un instrument preventiu per a un tipus de pacients que es poden desestabilitzar fàcilment”.
 
 
 
Aliança clínica i diversitat de professionals
Aquest equip ha estat possible gràcies a l’aliança clínica entre els diferents proveïdors de l’AIS-Dreta: centres d’atenció primària (CAP), equips d’atenció residencial (EAR), PADES, l’Hospital Dos de Maig, l’Hospital de Sant Pau, la Fundació Puigvert i els centres sociosanitaris de la Dreta de l’Eixample.
 
L’equip de professionals de l’ESIC Dos de Maig està integrat per metges i infermeres d’atenció primària, metges internistes i infermeres hospitalàries, a més d’auxiliars de clínica i treballadors socials, liderats per la direcció del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Dos de Maig.
 
El perfil del pacient que se’n pot beneficiar comprèn persones adultes amb criteris de complexitat, que tenen problemes de salut crònics susceptibles de desestabilització (malaltia pulmonar obstructiva crònica, insuficiència cardíaca, insuficiència renal crònica, anèmies, etc.), que sovint han requerit visites a dispositius d’urgència i/o ingressos hospitalaris. El metge de família, els professionals dels Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES) o altres professionals de l’hospital o de l’atenció primària faran la derivació cap a aquest recurs sanitari.
 
El desplegament de l’ESIC Dos de Maig es durà a terme per fases, de manera que, en un primer moment donarà servei a 5 àrees bàsiques de salut (ABS) de l'AIS Dreta (Sagrada Família, Gaudí, Monumental, Dreta de l’Eixample i Passeig de Sant Joan). En aquesta primera fase, l’horari d’atenció serà de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores i comptarà amb 8 punts d’atenció. Més endavant, s’hi incorporarà la resta de les ABS de l'AIS Dreta i es passarà a 16 punts d’atenció en un total de 350 m2.
 
L’entrada en funcionament de l’ESIC Dos de Maig va ser anunciada a la presentació del Pla nacional d’urgències a Catalunya (PLANUC), com a mesura per resoldre urgències amb recursos no hospitalaris i alhora guanyar en efectivitat, eficiència i qualitat. El PLANUC encara preveu la creació d’altres dos ESIC més com a alternativa territorial d’atenció a la cronicitat a Barcelona –Cotxeres i Sant Martí–, amb els què la ciutat arribarà a disposar de quatre d’aquests equips resolutius durant aquest any 2017.