El Departament de Salut empara que el cos d'infermeria pugui vacunar

Torna
Dijous, 03 de març de 2016
  • Entén que l’activitat vacunal respon a un objectiu de salut pública i que l’autoritat sanitària supleix la necessitat de prescripció facultativa
El Departament de Salut ha donat una nova mostra de suport al cos d’infermers i infermeres de Catalunya arran de l’aprovació del Reial Decret estatal que limita la seva capacitat d'indicar i prescriure medicaments i productes sanitaris. Ho ha fet donant empara a una de les activitats principals que aquest cos desenvolupa en el seu dia a dia: la vacunació.
 
Així, com a conseqüència dels dubtes generats arran de l’entrada en vigor d’aquesta normativa estatal, la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària ha emès una nota informativa explicant que la vacunació respon a un objectiu de salut pública de reduir la incidència i la prevalença de malalties, lesions i discapacitats. Aquesta activitat, que és responsabilitat de l’autoritat sanitària, se sustenta en una valoració per part d’experts sobre requeriments científics i epidemiològics. Per tant, s’entén que les activitats de vacunació estan emparades pel calendari vacunal aprovat pel Decret 95/2014, i que la decisió de l’autoritat sanitària supleix la prescripció facultativa, sense perjudici de la necessària valoració que ha de fer el professional abans d’administrar una vacuna. Per tot plegat, es conclou que les actuacions d’infermers i infermeres en l’àmbit de la vacunació no vulneren el que estableix el Reial Decret.
 
A banda d’aquest posicionament, Salut recorda algunes mesures anunciades fa un dies pel conseller, Antoni Comín, per resoldre la situació d’inseguretat jurídica en què es troba aquest col·lectiu arran de l’aprovació del Reial Decret estatal. La primera, la voluntat del Govern de disposar, l’abans possible, d’un propi decret català –en el qual ja es treballa des de fa mesos amb representants d’aquest col·lectiu professional a Catalunya- que reguli la indicació autònoma i la prescripció col·laborativa de medicaments, tot protegint i eliminant qualsevol ambigüitat sobre el marc d’actuació d’aquest cos. En segon lloc, Salut ja va presentar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra el Reial Decret.