enquesta

.

Jornada de vigilància i control de la malaltia de Chagas congènita a Catalunya: novetats i reptes de futur

13 de desembre de 2018. Agència de Salut Pública. Sala d’actes. Roc Boronat 81-95, Barcelona.

En aquesta jornada es presentaran les principals novetats en relació a aquesta malaltia des de l’àmbit de salut pública i la recent actualització del Protocol de cribratge de la malaltia de Chagas congènita a Catalunya. Així també es compartirà el coneixement científic i els reptes de futur en l’abordatge d’aquesta malaltia emergent en el nostre entorn.

 

10:00 h   Inauguració de la jornada

10:15 - 11:10 h  Programa de Vigilància i Control de la malaltia de Chagas congènita des d’una perspectiva de salut pública

11:10 - 11:40 h  PAUSA

11:40 - 12:15 h La prevenció i control de la malaltia de Chagas des de la perspectiva de les societats científiques

12:20 -13:35 h Nous reptes de la vigilància congènita de la malaltia de Chagas a països no endèmics

14:00 h Cloenda

Programa de la jornada (format pdf)

 

Albert Franquès (albert.franques@gencat.cat)   o

telefonar  93 5513674

 

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Formulari d'inscripcióInformació bàsica de protecció de dades personals 

Informació bàsica sobre protecció de dades Identificació del tractament: "Trameses d'informació i inscripcions del Departament de Salut"
Responsable del tractament: Secretaria General. Departament de Salut. Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona. 
Finalitat: gestionar la relació institucional del Departament de Salut derivada de la tramesa d’informació i publicacions, convocatòries d’actes i altres activitats, col·laboracions i ponències, subscripcions, i altres tipus de comunicacions derivades d’actuacions pròpies del Departament.
Legitimació: consentiment de la persona interessada. La persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.
Destinataris: es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que actuïn per compte del responsable del tractament. 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a la Secretaria General (Departament de Salut. Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a la pàgina web del Departament de Salut. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu. 
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.  Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament. 

.