enquesta

Jornada sobre l’abordatge de les violències masclistes en l’àmbit de la salut

23 de novembre de 2018. Sala d'actes del Departament de Salut

Durant aquest any 2018 l’Institut Català de les Dones està duent a terme una sèrie d’activitats per commemorar els 10 anys de la Llei  5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. En el marc d’aquest programa, el Departament de Salut realitzem aquesta Jornada.
La Llei 5/2008, a l’article 32 estableix el contingut del dret a l’atenció sanitària en totes les manifestacions de violència masclista  en els diferents nivells i serveis, i també preveu que el personal professional sanitari tingui la formació adequada per desenvolupar aquesta tasca.
Arran d’aquesta Llei, el Departament de Salut va redactar el Protocol per a l’abordatge de les violències masclistes en l’àmbit de la salut a Catalunya i els corresponents documents operatius que posicionen els serveis sanitaris en una situació privilegiada per dur a terme la prevenció, detecció, atenció i recuperació de les dones que pateixen violència masclista o estan en risc de patir-la i els seus fills i filles.
La línia 12 del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 dóna continuïtat a les activitats del Departament de Salut i preveu la realització d’accions de conscienciació a desplegar juntament amb les regions sanitàries del CatSalut, per tal d’ajustar les actuacions a la factibilitat territorial.

9:15 h   Acollida a les persones assistents

9:30 h   Presentació de la Jornada, a càrrec de la senyora Laura Pelay i Bargalló, secretària general del Departament de Salut

9:45 h   Conferència i debat, a càrrec de la doctora Pilar Babi Rourera, metgessa de família, CAP La Pau, ICS: Com afecta la violència en la salut de les dones dones i com podem detectar aquesta violència en la consulta?

11:00 h Seguim compartint, amb un cafè

11:30 h 10 anys de la Llei i 9 anys del Protocol: Presentació experiències

14:00 h Cloenda, a càrrec de la senyora Núria Balada i Cardona, presidenta de l’Institut Català de les Dones.

Data d'actualització:  12.07.2018
Els camps marcats amb * són obligatoris.

Formulari d'inscripcióInformació bàsica de protecció de dades personals 

Informació bàsica sobre protecció de dades Identificació del tractament: "Trameses d'informació i inscripcions del Departament de Salut"
Responsable del tractament: Secretaria General. Departament de Salut. Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona. 
Finalitat: gestionar la relació institucional del Departament de Salut derivada de la tramesa d’informació i publicacions, convocatòries d’actes i altres activitats, col·laboracions i ponències, subscripcions, i altres tipus de comunicacions derivades d’actuacions pròpies del Departament.
Legitimació: consentiment de la persona interessada. La persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.
Destinataris: es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que actuïn per compte del responsable del tractament. 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a la Secretaria General (Departament de Salut. Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a la pàgina web del Departament de Salut. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu. 
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.  Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament. 

.