• Imprimeix

Eines per a la planificació en salut

La Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en la planificació en salut pretén ser una eina d'utilitat per facilitar la incorporació de la transversalització de gènere en l'àmbit de la planificació sanitària. La Guia reconeix l'existència de desigualtats socials i l’efecte diferencial sobre el benestar i la qualitat de vida de dones i homes de les polítiques en salut, i proposa la incorporació de l’enfocament de gènere des del procés mateix de planificació com una estratègia necessària, tot i que no suficient, per reduir les diferències socials i la bretxa d’efectivitat de les polítiques en salut entre homes i dones.

Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en la planificació en salut