• Imprimeix

Eines per a la planificació en salut

Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en la planificació en salut
La Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en la planificació en salut pretén ser una eina d'utilitat per facilitar la incorporació de la transversalització de gènere en l'àmbit de la planificació sanitària. La Guia reconeix l'existència de desigualtats socials i l’efecte diferencial sobre el benestar i la qualitat de vida de dones i homes de les polítiques en salut, i proposa la incorporació de l’enfocament de gènere des del procés mateix de planificació com una estratègia necessària, tot i que no suficient, per reduir les diferències socials i la bretxa d’efectivitat de les polítiques en salut entre homes i dones.

 
Planificació de serveis sociosanitaris-Adequació del punt de tall de l'edat per a l'aplicació de criteris de planificació i avaluació
Aquest document revisa i planteja un nou punt de tall de l’edat, per tal d’adequar la població de referència, com a variable clau per definir els criteris de planificació dels serveis sociosanitaris i altres possibles àmbits, derivat de les necessitats actuals i futures que han causat els canvis sociodemogràfics i epidemiològics que s’han donat en la població catalana al llarg de les darreres dècades. 
 
L’Idescat elabora amb periodicitat quinquennal les projeccions de població de Catalunya que tenen com a punt de partida la població a 1 de gener de 2013 i l’horitzó 2026 per a les comarques. Aquest document tècnic recull l’adequació d’aquestes projeccions de població a la distribució territorial pròpia del Departament de Salut (l’àrea de gestió assistencial, el sector sanitari i la regió sanitària ), així com les respectives estimacions des de l’any 2026 fins al 2030.