• Imprimeix

Publicacions

Butlletins de salut

Publicacions periòdiques

Scientia

Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut és el repositori institucional d’accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya.

Materials diversos

Materials disponibles a l'apartat A-Z de Canal Salut

Guies de pràctica clínica

Les guies de pràctica clínica són recomanacions desenvolupades per ajudar als professionals i als pacients, així com per seleccionar les opcions diagnòstiques o terapèutiques

Eines per a la planificació en salut

Guies, consells, criteris i metodologies que faciliten les tasques del procés de planificació