• Imprimeix

Delegat/da de Protecció de Dades

El/la Delegat/da de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament de Salut, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora. 

La seva adreça de contacte és: dpd@ticsalutsocial.cat.

 

Data d'actualització:  24.05.2018