• Imprimeix

Protecció de dades

A partir del 25 de maig és d'aplicació el nou Reglament General de Protecció De dades, que comporta canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.