• Imprimeix

Documents

Per tal de disposar de la informació del Pla de salut, s'ha elaborat material en diversos suports: document complet, resum executiu i un resum en vídeo. També hi ha disponible la versió en castellà i en anglès del document complet.

Assolint fites. Avaluació dels objectius de salut i de disminució de risc del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 (juliol de 2015)

El Pla de salut de Catalunya 2011-2015 fixa 27 objectius generals de salut i de disminució de risc prenent com a marc de referència les directrius del Departament de Salut, les directrius de l’OMS per a la Regió Europea i les recomanacions dels experts nacionals i internacionals.

Aquest document presenta l’actualització dels 27 objectius generals de salut, i un resum de la valoració del seu assoliment, a més d’una evolució i una comparació a nivell internacional.

Balanç del Pla de salut 2011-2015 a meitat de període

Aquest document de balanç a meitat del període del Pla de salut 2011-2015 parteix de l’orientació dels objectius de salut i se centra en aquelles línies d’actuació que tenen major significat quant a la transformació del model assistencial (orientació a la cronicitat, major resolució i accessibilitat, qualitat en l’alta especialització, enfocament cap a les persones, salut pública amb perspectiva interdepartamental).

Informe de salut de Catalunya

L’Informe de salut facilita informació anual sobre els principals indicadors de salut de la població i fa seguiment de l’evolució dels objectius de salut formulats des del Pla de salut de Catalunya 2011-2015. En cadascun dels informes es posa èmfasi en algun aspecte de salut que es considera que és especialment rellevant en les circumstàncies vigents quan s’elabora l’Informe.

Data d'actualització:  04.05.2017