• Imprimeix

II Jornada del Pla de salut

Un any de Pla de salut, un esforç col·lectiu

El passat dia 1 de desembre va tenir lloc la II Jornada del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, que va servir per donar a conèixer els resultats del primer any d’implantació del Pla de salut, plantejar les prioritats de cara a l’any 2013 i establir un marc d’intercanvi i reflexió sobre les diferents línies i projectes del Pla.

La Jornada va aplegar a més de 1.000 professionals del sector de la salut, cosa que va fer evident el clar perfil professional de la Jornada i la voluntat del Departament de Salut de donar la iniciativa als professionals i a les experiències que han implantat arreu del territori.

Es va presentar el balanç del primer any del Pla de salut vigent sense perdre de vista l’horitzó 2015 com el procés de canvi profund per preservar el nostre sistema de salut i adaptar-lo als reptes de la societat actual.
L’atenció als pacients crònics, la millora organitzativa del sistema per fer-lo més integrat i resolutiu i la reordenació dels procediments d’alta especialització han estat les principals àrees d’actuació.

Experiències i projectes sobre el Pla de salut 2011-2015

Durant la II Jornada del Pla de salut 2011-2015 es van recollir, reconèixer i donar visibilitat a les diferents experiències i iniciatives posades en marxa pels professionals sanitaris arreu del territori i que s’emmarquen en les diferents línies del Pla de salut.

Així, durant la Jornada es van exposar els pòsters corresponents a més de 550 experiències en què han treballat els equips de professionals i es va entregar una distinció a les cinc millors experiències. 

Adreça de contacte: oficinapladesalut@gencat.cat 

Informació relacionada

Data d'actualització:  13.12.2012