• Imprimeix

Activitats

El Departament de Salut impulsa el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 com el marc de referència de totes les actuacions publiques en matèria de salut, un instrument fonamental per donar resposta a les tendències estructurals, als reptes de futur i a la millora de l’estat de salut de la població.
La transformació que proposa el Pla de salut l’han de liderar conjuntament organitzacions i professionals que tracten directament amb la població. Amb l’objectiu de posar en comú les maneres com s’organitzen professionals, gestors i administració, el Departament de Salut organitza diferents jornades durant el període de vigència del Pla.

La jornada anual s’ha consolidat com una de les trobades més importants del sector en què el el Departament de Salut té el compromís de retre comptes dels resultats de les polítiques sanitàries i presentar les estratègies de transformació proposades en el marc del Pla de salut.