• Imprimeix

Quaderns

Quaderns del Pla de Salut

b_pladesalut_quaderns“El Pla de Salut de Catalunya és l’estratègia del Govern de la Generalitat per abordar el manteniment i la millora de l’estat de salut de la població. Els Quaderns del Pla de salut són una col·lecció de documents que pretén destacar alguns aspectes clau del mateix Pla de salut, d’accions que s’estan duent a terme dins del seu context o elements rellevants del nostre sistema públic de salut que són essencials per avançar cap els objectius de salut i qualitat de vida formulats. És, per tant, una col·lecció que cerca oferir una informació útil al lector, generar opinió i mantenir un contacte més estret entre els diferents agents del sistema.”

En la 4a Jornada del Pla de Salut, celebrada el 27 i 28 de novembre de 2014 sota el lema “Fem salut, construïm futur”, es va proposar fer una reflexió dels canvis que han succeït en el sistema en els darrers anys i formular unes propostes de futur. En aquest informe es resumeixen els temes tractats durant la sessió de treball i es descriuen les principals propostes que es van consensuar en cada grup i que han de servir per a l’elaboració del proper Pla de salut de Catalunya 2016-2020

Una de les iniciatives més importants que el Departament de Salut ha endegat per conèixer les experiències dels professionals ha estat la convocatòria de cartells en les tres jornades anuals del Pla de salut. En aquestes jornades s’ha arribat a una participació de 2.031 cartells, fet que mostra un alt grau de participació dels professionals del conjunt del sistema. En aquest quadern del Pla de salut s’analitza com ha estat la participació i quins temes són els que més preocupen als professionals del sistema sanitari.

El Pla de salut de Catalunya 2011-2015 es va definir com el full de ruta del canvi en el model d’atenció del Departament de Salut durant el període de vigència de cinc any. El Departament i el CatSalut han estat els responsables de l’execució i l’avaluació dels objectius que es van definir en termes de salut i de procés i, en aquest sentit, es van comprometre a implantar els projectes dissenyats, a monitorar anualment els indicadors dels objectius, també amb una periodicitat anual, a fer-ne una avaluació pública amb la publicació de documents com ara l’Informe de salut i en presentacions en jornades o en el Parlament.

Un cop finalitzat el període de vigència del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, i després de recollir més de tres mil experiències que, en format de cartell, s’han presentat a les jornades que s’han celebrat anualment a Sitges, és l’hora de fer-ne un balanç global. En aquest quadern, es vol fer una anàlisi més qualitativa sobre els continguts de les experiències presentades durant aquest període i una interpretació del que el Pla de salut ha representat en el dia a dia del sistema de salut.

Data d'actualització:  22.04.2015