• Imprimeix

Departament de Salut

El Departament de la Salut és el principal òrgan administratiu de la Generalitat de Catalunya, en la presa de decisions sanitàries. En matèria de sanitat i salut pública, li correspon la competència exclusiva sobre l'organització, el funcionament intern, l'avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris i, tanmateix, participa en la planificació i la coordinació estatal en aquesta matèria.

També li correspon la competència executiva de la legislació estatal en matèria de productes farmacèutics i l'ordenació farmacèutica.

Així mateix, té competències en els àmbits següents:

  • els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental,
  • les mesures i actuacions destinades a la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, la sanitat ambiental i la vigilància epidemiològica,
  • la planificació dels recursos sanitaris públics i la coordinació de les activitats sanitàries privades,
  • la formació sanitària especialitzada, que inclou l'acreditació i l'avaluació de centres,
  • l'oferta de places, elaboració de convocatòries, programes de formació de les especialitats i les àrees de capacitació específica, i expedició de diplomes d'àrees de capacitació específica,
  • el règim estatutari i la formació del personal del sistema sanitari públic.

Les funcions que abans exercia l’Institut d’Estudis de la Salut (IES), que des de l’1 de gener de 2014 ja és un ens extingit, s’assumeixes des de l’àmbit de les professions sanitàries a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, tal i com preveu el Decret 56/2013, de reestructuració del Departament de Salut , de 22 de gener.

El Departament de Salut, en l'exercici de les seves competències té adscrits diverses entitats i organismes que desenvolupen les funcions abans descrites. Podeu consultar l'organigrama amb les funcions i els responsables les entitats i organismes que el Departament té adscrits i que són els següents: 

Data d'actualització:  15.06.2015