• Imprimeix

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que actua al servei de les polítiques públiques i està sotmesa a l'ordenament jurídic privat  i la seva missió és generar el coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat i sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya, posant l’enfocament en l’avaluació i utilitzant com a instruments principals la informació, el coneixement i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
La difusió del coneixement ha de facilitar la presa de decisions a la ciutadania, als professionals, als gestors de l’àmbit de la salut i als òrgans responsables de la planificació en salut, així com afavorir la implicació dels professionals sanitaris en el sistema i la seva coresponsabilitat en la consecució de les finalitats comunes i la qualitat de l’atenció.
Amb la creació de l'AQuAS, el sistema sanitari de Catalunya s’ha dotat d'una eina indispensable per potenciar la gestió de la informació del sistema de salut de Catalunya, en tot el seu cicle de vida, des de la seva recollida fins a la generació i la difusió de coneixement.
Els principals àmbits d’actuació són l’Avaluació, l’Observatori per generar informació, la innovació i desenvolupament de negoci per promoure la innovació en l'àmbit de la salut i la coordinació del Centre de Serveis TIC del sistema de salut.

Data d'actualització:  15.06.2015