• Imprimeix

Model sanitari català

El nostre model sanitari es va concretar el 1990 amb la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), que enguany fa els 25 anys, i que va crear el Servei Català de la Salut i va consolidar un sistema sanitari mixt, que integra en una sola xarxa d'utilització pública tots els recursos sanitaris, siguin o no de titularitat pública, i que recull una tradició d'entitats (mútues, fundacions, consorcis, centres de l'Església) històricament dedicades a l'atenció de la salut.