• Imprimeix

Què és i quins objectius té?

context_planificadorEl Fòrum de Diàleg Professional és una iniciativa del Departament de Salut per alinear les polítiques de planificació i d’ordenació professionals amb els models d’atenció que el sistema sanitari ha d'impulsar per donar resposta a les noves necessitats de salut de la població. 

El Fòrum de Diàleg Professional es nodreix de les conclusions d’altres fòrums i grups de treball en marxa per definir la redefinició dels models assistencials, com ara:

  • El Pla nacional d'urgències de Catalunya (PLANUC), amb l'objectiu d'impulsar el treball en xarxa entre els diferents agents que intervenen en l'atenció continuada i urgent, així com per potenciar entorns laborals que promoguin el lideratge professional, les competències, funcions i responsabilitats.
  • Les Estratègies de salut mental i addiccions 2017-2020, que identifiquen com a prioritat la implicació dels professionals en el desenvolupament professional, la formació continuada, la recerca i la innovació, per a la implantació d’un model d'atenció comunitària en salut mental i addiccions.

El Fòrum de Diàleg Professional incorpora les conclusions pel que fa al model assistencial que s’hi debat en la definició de noves polítiques de planificació i ordenació professionals que han de tenir vocació operativa i transformadora.

 

Objectius

  • Acordar les directrius per a la identificació de les necessitats de professionals de la salut d’acord amb els nous models assistencials i els rols de les professions.
  • Elaborar el mapa territorial de necessitats i perfils de professionals de la salut en l’àmbit del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
  • Fixar les línies de treball i els elements de canvi a diferents nivells que permetin impulsar les polítiques de planificació i d’ordenació professionals de manera orientada a les necessitats identificades.
Data d'actualització:  08.11.2018