• Imprimeix

I Fòrum. Diagnòstic

El I Fòrum de Diagnòstic Professional es va celebrar el 19 de setembre de 2018 a l’espai BITAL de l’Hospitalet de Llobregat i va reunir prop d'un centenar de professionals del sector de la salut, des de representants de col·legis professionals, entitats de pacients, societats científiques, organitzacions sanitàries i docents fins a sindicats i representants de diferents departaments del Govern. 

Punt de partida: diagnòstic del Departament de Salut 

Durant aquesta primera reunió plenària es va presentar un diagnòstic inicial del sistema sanitari, elaborat pel Departament, com a punt de partida del procés conjunt de definició dels reptes de futur durant el proper any. Aquest diagnòstic incorporava diversos reptes:

  • Els nous models d’atenció a les persones requereixen una adaptació del nombre de professionals sanitaris, els perfils i rols nous.
  • El caràcter majoritàriament femení de les professions sanitàries és una realitat a Catalunya que ens obliga a adaptar a aquest fet les polítiques d’atracció i retenció dels professionals.
  • Necessitat d'establir mesures, més enllà de l’increment del nombre de places de formació sanitària especialitzada, per garantir la distribució equitativa d’especialistes de la medicina arreu del territori.
  • La coordinació entre la planificació en el grau i el currículum docent amb les necessitats de professionals sanitaris és fonamental per donar una bona resposta a les necessitats de salut.
  • Necessitat d'avançar en el desplegament de les especialitats infermeres.
  • Necessitat de millora de l’atracció de l’especialitat de medicina familiar i comunitària.
  • Les unitats docents s’han de repensar amb una visió àmplia i innovadora si es vol augmentar la nostra capacitat d’atracció.

 

Retorn

Durant la celebració del I Fòrum, 40 entitats i organitzacions del sector emplenen el qüestionari per identificar les prioritats. En total s’identifiquen 132 propostes, que queden sintetitzades en 55 prioritats distribuïdes en 8 grans àmbits:

1. Reconeixement de la necessitat de nous perfils professionals i desplegament de competències. Cal, entre d'altres mesures, incorporar noves professions i nous rols a l'atenció primària i altres professionals als equips de salut, com ara terapeutes ocupacionals, logopedes, podòlegs, fisioterapeutes i dietistes-nutricionistes, desenvolupar la prescripció infermera, i desplegar i reconèixer les especialitats infermeres. 

2. Formació universitària i formació professional. És necessari millorar la coordinació entre les universitats, el sistema de salut i els respectius departaments i adequar els plans d'estudi de les professions sanitàries a les noves necessitats i realitats. 

3. Mesures organitzatives. Els models d’organització s'han d'adaptar a les noves necessitats i als models d’atenció, cal evitar la sobrecàrrega assistencial, promoure la captació i la retenció de talents i incorporar de forma immediata infermeres en llocs de decisió.

4. Formació sanitària especialitzada. Algunes de les necessitats identificades han estat tenir en compte els professionals estrangers sense especialitat i amb formació diferent, reconèixer la tasca docent dels centres sanitaris i dels seus professionals i revisar el sistema MIR.

5. Desenvolupament professional continu (DPC). És fonamental promoure i reconèixer el procés de manteniment i millora de les competències professionals, així com repensar i integrar els models de desenvolupament professional i l'acreditació.

6. En relació amb el Fòrum de Diàleg Professional. El Fòrum de Diàleg Professional ha d'elaborar un diagnòstic honest de la situació, amb propòsits i principis clars i satisfer les necessitats més urgents abans del termini establert. Cal crear, a més, un observatori de les professions sanitàries.

7. Qualitat de l'ocupació. S'han de millorar i homogeneïtzar les condicions laborals dels professionals sanitaris (combatre la temporalitat, facilitar la conciliació personal, laboral i la familiar, revisar els salaris, etc.).

8. Model assistencial. Es proposa caminar cap a un model d’atenció integral social i sanitària, que se centri en el pacient i que prioritzi l'atenció primària i comunitària, enfortir la participació ciutadana en els processos i crear una xarxa única de professionals sanitaris per a la comunicació i informació.

El passat 17 d’octubre va començar la segona fase del procés de debat professional i la primera pròpiament participada per totes les entitats integrades en el Fòrum de Diàleg Professional.

L’objectiu d’aquesta fase era consensuar un diagnòstic de partida de les professions sanitàries al nostre país, els factors que en modulen la seva disponibilitat i els seus principals indicadors.

Fruit d'aquest acord, s'està elaborant un document que servirà com a base per al desenvolupament de les properes fases del procés.

Data d'actualització:  20.11.2018

I Fòrum de Diàleg Professional

S'han trobat 9 resultats.

Autor:  Data de publicació:  Mida:  Utilització de les imatges i vídeos Avís: Es poden utilitzar les imatges i vídeos que estiguin subjectes a una llicència que així ho permeti (per exemple llicències Creative Commons). En cas de dubte, cal consultar l'organisme que apareix com a autor. Comparteix a: /web/resources/fwkResponsive/fpca_subcapcalera/img/NG_ico_twitter.png /web/resources/fwkResponsives/common/img/playIcon.png /web/resources/fwkResponsive/fpca_subcapcalera/img/NG_ico_facebook.png
I Fòrum de Diagnòstic Professional
I Fòrum de Diagnòstic Professional
I Fòrum de Diagnòstic Professional
I Fòrum de diàleg Professional
I Fòrum de diàleg Professional
I Fòrum de diàleg Professional
I Fòrum de diàleg Professional
I Fòrum de diàleg Professional
I Fòrum de diàleg Professional