• Imprimeix

Etapes del diàleg professional

etapes_forum_dialeg

El procés, d’un any de durada, es divideix en dues grans etapes:

1. Diagnosi. Consisteix a definir amb precisió l’escenari del present per identificar bé les necessitats del futur. Inclou:

  • La celebració del I Fòrum de Diàleg Professional per posar en comú la diagnosi (dades, fonts d’informació, indicadors i criteris) i monitorar, així, la necessitat de professionals i els factors que determinen a llarg termini la planificació professional.
  • La identificació dels reptes principals a curt i mitjà termini en matèria de planificació professional.
  • La celebració del II Fòrum de Diàleg Professional per cercar solucions als reptes. 

2. Operativització. L’objectiu és establir les variables del procés de transformació que permetran avaluar-ne els resultats. Inclou la celebració del III Fòrum de Diàleg Professional. 

 

I Fòrum. Diagnòstic

Setembre de 2018