• Imprimeix

Fòrum de Diàleg Professional

Fòrum de Diàleg Professional

Darrerament estem assistint a un procés de transformació del sistema sanitari per fer front als reptes de salut que es plantegen de cara al futur mitjançant la introducció de nous models d'atenció a les persones. La implementació d'aquests models requereix canvis en les polítiques de planificació i ordenació de les professions sanitàries, com ara la introducció de nous rols i perfils, o l'adequació del nombre de professionals per garantir un desplegament equitatiu dins del territori.

Cal analitzar, doncs, totes les etapes de l'itinerari professional, des de la formació fins als factors que influeixen en l'exercici de la pràctica diària, per alinear la planificació professional amb la planificació sanitària. I en aquest procés, els professionals, constituïts com l'actiu principal del sistema, hi tenen molt a dir i cal escoltar-los.

En aquest context neix el Fòrum de Diàleg Professional, un procés de debat amb voluntat transformadora orientat a obtenir conclusions operatives i que es poden implementar a curt i a mitjà termini en matèria de polítiques de planificació i ordenació dels professionals de la salut.