• Imprimeix

Línies estratègiques

- Llei de salut i social de Catalunya.

- Llei d’universalització de l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut.

- Garantia que la llista de centres hospitalaris integrats en el SISCAT no inclou centres privats amb ànim de lucre. 

- Revisió de l’assignació de recursos a l’atenció primària, incorporant criteris de desigualtat econòmica i social.

- Pla d’ordenació de l’atenció continuada i urgent de Catalunya per revisar els requisits que determinen la planificació territorial de CAP i CUAP, d’acord amb l’activitat observada i el territori i criteris socioeconòmics.

- Millora de la situació de les persones en llista d’espera per a intervenció quirúrgica, prova diagnòstica o visita a l’especialista duent a terme una gestió de les llistes d’espera mitjançant la priorització en funció de la situació clínica i social del pacient atorgant un paper determinant  al professional i gestió dels usuaris amb més temps d’espera; l’apoderament de l’atenció primària; la transparència en el procés de gestió i de comunicació pública de les llistes d’espera mitjançant dades obertes; i la proactivitat en la gestió de les llistes.

- Obtenció de la informació que permeti l’anàlisi de les desigualtats en salut.

- Definició de les bases de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris.

- Garantia de l’accés als tractaments mèdics i farmacològics per hepatitis C, trasplantaments, i/o malalties oncològiques de manera universal i gratuïta d’acord amb el criteri clínic i en el marc del Programa d’Harmonització farmacoterapèutica del CatSalut.

- Garantia de l’accés als tractaments farmacològics de forma universal a totes les persones residents a Catalunya, amb independència de la seva situació administrativa i revisió, amb l’objectiu d’ampliar-los per a aquells col·lectius en situació de fragilitat economicosocial, dels criteris de la gratuïtat i de reducció del percentatge d’aportació.

- Garantia de la igualtat d’accés de totes les dones lesbianes, dones sense parella masculina i dones soles a la reproducció assistida, revisant del protocol actual de la Generalitat de Catalunya l’impediment d’accés a aquestes tècniques a dones sense parella masculina.

 

- Anàlisi i avaluació de les derivacions a centres privats.

- Desplegament del nou model de registre de contractes que millori l’accessibilitat de la ciutadania a aquesta informació.

- Desplegament del portal “La Meva Salut”. 

- Potenciació de la Central de Resultats dissenyant i desplegant la Central de resultats de salut pública.

- Disseny d’estratègies per desenvolupar un model d’atenció centrat en les persones que prevegi l’autocura, l’apoderament i la participació.

 

- Decret català que reguli la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments per part d’infermeria.

- Pla director d'Urgències.

- Pla de salut de Catalunya 2016-2020.

- Projecte de recerca de medicina personalitzada basada en la genòmica.

- Pla d'equipaments tecnològics.

- Decret català d’autorització de centres i serveis sanitaris.

- Pla de reestructuració de la inspecció sanitària per tal de reforçar la seguretat clínica, la qualitat de l’assistència sanitària i dels establiments sanitaris.

- Pla de desenvolupament professional.

- Atenció Integrada centrada en la persona. Millora en l'atenció a les persones integrant els serveis de salut amb els serveis socials, per potenciar l’autonomia personal i l’atenció a la dependència. PIAISS

- Creació i desplegament d’un instrument per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial, i de la recerca dels centres que reben finançament públic.

- Pla d’atenció a les persones afectades per síndromes de sensibilització central, derivat de la revisió del model d’atenció a la fibromiàlgia, fatiga crònica i síndrome de sensibilitat química múltiple, realitzada d’acord amb professionals experts en la matèria i associacions d’afectats.

 

- Potenciació de l’enfocament de la salut pública com a salut comunitària mitjançant la col·laboració entre assistència primària, serveis socials i salut pública: COM Salut.

  • Desplegament del projecte COMSalut en 16 àrees bàsiques de salut de Catalunya.
  • Desplegament de projectes de salut comunitària en altres zones prioritàries per les seves característiques socioeconòmiques.

 

- Promoció del treball intersectorial i transversal implantant, a tots els nivells, el plantejament “Salut en totes les polítiques” – PINSAP.

  • Balanç del PINSAP 2014-2015.
  • Elaboració i aprovació del PINSAP 2016-2020.

 

- Desenvolupament del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.

- Pla nacional d’educació i promoció de la salut.

 

Data d'actualització:  15.06.2017