• Imprimeix

Línies estratègiques

El Departament de Salut, en el marc dels  4 eixos que ha fixat el govern, estructura la seva estratègia per a la XII legislatura en 4 àmbits d’actuació i un cinquè transversal a tots:

 

·       Garantir un sistema nacional de salut universal i equitatiu que doni resposta a les necessitats de salut incorporant la perspectiva de gènere

·       Impulsar les polítiques de salut pública a partir del model de determinants de la salut

·       Avançar cap a un comandament integral d eles urgències i les emergències sanitàries

  • Orientar les polítiques professionals a les necessitats i reptes emergents de salut

·       Promoure la recerca i la innovació en salut, en el marc d’un nou model d’economia i progres

·  Fomentar la governança de la Salut amb valors republicans, participació i transparència

La incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques sanitàries, més enllà del compliment normatiu, permetrà millorar els resultats en salut.

Conegueu els avanços en igualtat

Data d'actualització:  08.11.2018