• Imprimeix

Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes

En aquesta pàgina hi podreu consultar totes les directives, instruccions, circulars i, quan escaigui, les respostes a consultes del Departament de Salut pels àmbits d’activitat descrits.

Actualització: periòdica.
Font de les dades de Farmàcia, Professions sanitàries i Recerca clínica: Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària.
Font de les dades de Salut Pública: Secretaria de Salut Pública.
Font de les dades de CatSalut: Servei Català de la Salut (CatSalut).
Format de les dades: web i pdf.

 • Instrucció 5/2006 pdf icon [183,18 KB ]

  Criteris d'actuació per garantir la homogeneïtat en la tramitació i la resolució dels expedients administratius de sol·licitud d'autorització per a l'obertura, trasllat i modificacions d'oficines de farmàcia

 • Instrucció 4/2006 pdf icon [743,52 KB ]

  Criteris d'actuació per garantir la homogeneïtat en la tramitació i la resolució dels expedients administratius de sol·licitud d'autorització per a l'obertura, trasllat i modificacions d'oficines de farmàcia.

 • Instrucció 2/2011 pdf icon [161,95 KB ]

  Modificació de l'apartat segon del punt 4 de la Instrucció 412006, de la Direcció General de Recursos Sanitaris, sobre criteris d'actuació per garantir la homogeneitat en la tramitació i la resolució dels expedients administratius de sol·licitud d'autorització per a l'obertura, trasllat i modificacions d'oficines de farmàcia.

 • Resolució SLT/2317/2014

  Resolució SLT/2317/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'estableixen les actuacions que cal portar a terme i els requeriments que cal complir en l'àmbit dels centres i serveis sanitaris en relació amb el brot de febre hemorràgica pel virus de l'Ebola. 
  Instrucció del CatSalut 11/2014, de 14 d'octubre de 2014, sobre les actuacions que cal dur a terme i requeriments a complir per les entitats proveïdores de serveis sanitaris en relació amb el brot de febre hemorràgica pel virus de l’Ebola.

 • Resolució SLT/3637/2010

  Es dona publicitat a l’homologació d’un curs d’aplicadors de plaguicides d’ús ambiental i d’ús en la indústria alimentària, nivell bàsic

 • Resolució SLT/3307/2009

  Es dona publicitat a l'homologació del curs d'aplicadors de plaguicides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària, nivell bàsic

 • Resolució SLT/3308/2009

  Es dona publicitat a l'homologació del curs d'aplicadors de plaguicides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària, nivell qualificat

 • Resolució SLT/1290/2007

  Es dona publicitat a l'homologació del curs d'aplicadors de plaguicides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària, nivell bàsic

 • Resolució SLT/1291/2007

  Es dona publicitat a l'homologació del curs d'aplicadors de plaguicides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària, nivell qualificat

 • Resolució SSS/709/2004

  Resolució SSS/709/2004, per la qual s'eximeixen els tècnics/ques superiors en estètica de la realització dels cursos de formació per a aplicadors de tatuatges i/o pírcings.

 • Resolució SSS/3798/2002

  Es dona publicitat a l'homologació del curs d'aplicadors de plaguicides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària

 • Resolució SSS/1886/2002

  Resolució SSS/1886/2002, per la qual s'eximeixen determinades titulacions professionals de la realització dels cursos de formació per a aplicadors de tatuatges i/o pírcings.   

 • Resolució de 7 d'octubre de 1997

  Es dona publicitat a l'homologació d'un curs d'aplicadors de plaguicides

 • Resolució de 5 de maig de 1997

  Es dona publicitat a l'homologació d'un curs d'aplicadors de plaguicides

 • Resolució de 7 de novembre de 1996

  Es dona publicitat a l'homologació de cursos d'aplicadors de plaguicides

 • Resolució de 7 d'octubre de 1996

  Es dona publicitat a l'homologació d'un curs d'aplicadors de plaguicides

Data d'actualització:  24.10.2017