• Imprimeix

Instruments i documents d'interès

Clàusules de gènere en els contractes i subvencions

Observatori de la Igualtat de Gènere

L’Observatori de la Igualtat de Gènere és un òrgan assessor del Govern de la Generalitat adscrit a l’Institut Català de les Dones, previst a l’article 58 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes, que va ser creat l’any 2017.

L’objectiu de l’Observatori és treballar amb les dades, elaborar estadístiques i fer recerca sobre les desigualtats entre els dones i homes i així contribuir al coneixement sobre la situació de les dones. Aquest coneixement ha de permetre millorar la presa de decisions, la planificació i l’avaluació de les polítiques públiques des de la perspectiva de gènere i de les dones.

L’Observatori està integrat per representants de l’Administració de la Generalitat, d’entitats i òrgans com ara els col·legis professionals, d’entitats d’ens locals, d’organitzacions sindicals i empresarials, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, tal com recull el Decret 52/2017, de 6 de juny, de creació.

De l’àmbit de la salut, aquests són els ens, les entitats i els òrgans que hi participen:

Data d'actualització:  05.07.2018