• Imprimeix

Igualtat de gènere

El desenvolupament de les polítiques d'igualtat de gènere en el marc del Departament de Salut en els darrers deu anys s’ha realitzat d'acord amb els compromisos assumits a través dels plans interdepartamentals aprovats pel Govern i impulsats per l’Institut Català de les Dones. És en el marc del desplegament d’aquests plans que la tranversalitat de la perspectiva de gènere s’ha anat introduint en els àmbits i les unitats del Departament.