• Imprimeix

Resultats de l'enquesta de salut de Catalunya (ESCA)

Les enquestes de salut de Catalunya són un instrument del Departament de Salut que aporta informació poblacional rellevant per a l’establiment i les avaluacions de la política sanitària explicitades en el Pla de salut de Catalunya.
A partir de la realització d'entrevistes domiciliàries, l’ESCA obté informació sobre l'estat de salut, els estils de vida i l’ús dels serveis sanitaris de la població de Catalunya.
L'ESCA és una estadística oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta una garantia de confidencialitat de les dades, que es troben emparades pel secret estadístic (Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya). Les microdades anònimes de l’ESCA es poden sol·licitar per a finalitats de recerca científica.