• Imprimeix

Enquesta de salut de Catalunya (ESCA)

 

L’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) recull informació de la població resident a Catalunya, sense límit d'edat sobre l’estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i l’ús dels serveis sanitaris. L'Enquesta de salut de Catalunya aporta informació rellevant per a l'establiment i l'avaluació de les polítiques sanitàries explicitades en el Pla de Salut de Catalunya.

Consisteix en una entrevista personal, que els enquestadors i enquestadores realitzen en el domicili de les persones seleccionades. Des del juliol de 2010 es fan de forma ininterrompuda 5.000 entrevistes l’any a tot Catalunya. L’empresa contractada per realitzar les entrevistes és IPSOS. Els seus enquestadors i enquestadores s’identifiquen mitjançant una credencial del Departament de Salut.

L’ESCA) és una actuació estadística oficial del Departament de Salut, prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent , la qual cosa comporta la garantia de la protecció de les dades de caràcter personal(article 36 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya ), emparades pel secret estadístic (articles 24 a 33 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya ).

 

Informe dels principals resultats 2015

Nota de premsa: Antoni Comín: "9 de cada 10 persones que han utilitzat els serveis sanitaris públics n'estan satisfetes"