• Imprimeix

Interrupció voluntària de l'embaràs (IVE)

L’Estadística d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) de Catalunya conté informació sociodemogràfica i de les característiques de la intervenció de les IVE realitzades en tots els centres sanitaris públics i privats autoritzats.

Les dades de l’IVE es recullen des de l’any 1987 i els informes anuals estan disponibles en format electrònic des de l’any 2001.