• Imprimeix

Establiments sanitaris amb règim d'internament

S’ha iniciat el període de recollida de dades de l’Estadística d’establiments sanitaris amb règim d’internament (EESRI) corresponent a l’any 2016 (el termini de lliurament finalitza el 15 de juliol de 2017).


Us informem que s’ha actualitzat la versió del qüestionari electrònic amb la incorporació de noves variables, i per aquest motiu posem a disposició dels interessats la nova versió (V2.02) així com el manual d’usuari amb les instruccions bàsiques d‘emplenament i les actualitzacions realitzades (ambdós es poden descarregar a l’enllaç indicat). NOTA: s’ha substituït la versió V2.01 per la V2.02 (20 de juliol de 2017).


Aquest formulari s’ha elaborat específicament per introduir les dades individualitzades de cada centre hospitalari i incorpora validacions i autoajudes. Cal descarregar-lo, utilitzar-lo i executar-lo des d’un ordinador personal.


En cas de dubte, podeu adreçar-vos per correu electrònic al servei tècnic del Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica (sgaipe.salut@gencat.cat)