• Imprimeix

Establiments sanitaris amb règim d'internament

S’ha iniciat el període de recollida de dades de l’Estadística d’establiments sanitaris amb règim d’internament (EESRI) corresponent a l’any 2017 (el termini de lliurament finalitza el 15 de juliol de 2018).

Us informem que s’ha actualitzat la versió del qüestionari electrònic amb la incorporació de noves variables, i amb aquest motiu posem a disposició dels interessats la nova versió (V2.10) així com el manual d’usuari amb les instruccions bàsiques d‘emplenament i les actualitzacions realitzades (ambdós es poden descarregar a l’enllaç indicat).

Aquest formulari s’ha elaborat específicament per introduir les dades individualitzades de cada centre hospitalari i incorpora validacions i autoajudes.

Cal utilitzar-ho i executar-ho des d’un ordinador personal.

En cas de dubte, podeu adreçar-vos per correu electrònic al servei tècnic del Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica (sgaipe.salut@gencat.cat)