• Imprimeix

Departament de Salut

En aquest apartat hi trobareu la informació dels convenis signats. D’una banda podreu consultar tots els documents dels convenis, i de l’altra, podreu veure els convenis dels anys anteriors dividits en dos blocs, segons si corresponien al Departament o a l’antic Institut Català d’Avaluacions Mèdiques.

Actualització: trimestral
Font de les dades: Subdirecció de Recursos Econòmics i Contractació
Format de les dades: pdf, excel i csv

- Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la universitat de Barcelona en entitats col·laboradores

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i el Departament de Salut mitjançant l'Institut Catallà d'Avaluacions Mèdiques per a l'emissió de dictàmens mèdiqcs en els procedeiments de passi a segona activitat del cos de mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya

Acord de participació a Scientia, dipòsit d'informació digital del Departament de Salut

Conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i el Departament de Salut- Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, per a al recolçament tècnic sanitari i l'emissió de dictàments mèdics en els procediments de declaració de segona activitat de les persones membres del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya

Conveni de cessió de dades entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Social de la Marina per a l'accès als sistemes d'informació necessaris per a la realització dels reconeixements mèdics 'embarcament marítim

Conveni marc entre l'administració de la Generalitat de Catalunya a travès del seu Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CATSALUT) i la Fundació Francisco Luzón per a impulsar la recerca sobre l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i millorar la qualitat de vida dels pacients afligits d'aquesta malaltia

Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

Conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i la Fundació Privada Institut Català de Farmacologia, per executar el programa de Farmacovigilància a Catalunya

Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Salut i l'Institut Català d'Oncologia per avançar en el desenvolupament en l'atenció a les persones amb malalties cròniques avançades

Conveni marc de col·laboració entre el Consorci per a la Noramlització Lingüistica i el Deparatment de Salut per a l'organització de formació i actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana destinades al personal sanitari

Conveni de col·laboració entre el Departament Salut i l'Associació Espanyola de Farmacèutics de la Industria- Secció Catalana. per organitzar la Secretaria Tècnica de la Jornada sobre Normes de Correcta Fabricació de Medicaments i Principis Actius 

Pla de Treball 2017-2018 entre el Departament de Salut i la Direcció General de Cooperació al desenvolupament i l'Agència Catalana de Cooperació del Departament d'Afers i Relaciona Institucionals i Exterior i Transparència

Pròrroga del conveni col·laboració entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i el Departament de Salut, per al desenvolupament de l'activitat d'avaluació i supervisió d'incapacitats laborals

Acord de participació a Scientia, dipòsit d'informació digital del Departament de Salut

Acord especific 2017 de col·laboració entre l’Institut d'Estudis Catalans, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears- Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, Encilcopèdia Catalana , el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consorci de Terminologia TERMCAT per a impulsar l’actualització de les dades terminològiques del dicionari enciclopèdic de Medicina (DEM) i la seva difusió

Elaborar dos reculls terminològics, un sobre la Salut Mental i un altre sobre les malalties infeccioses, i per validar la traducció al català de subconjunts de codificacions clíniques procedents de Snomed

Conveni específic per a l'any 2017 del protocol general de col·laboració subscrit l'1 d'octubre de 1999 entre el Ministeri de l'Interior (Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre dogues) i l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Conveni entre el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (INSS) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, per al control de la incapacitat temporal durant el període 2017 a 2020

Realització de pràctiques acadèmiques externes pel curs 2017-2018.
Conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament de Salut per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

Conveni de col·laboració entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consell de Col·legi de Farmacèutics de Catalunya per la creació d'una xarxa d'oficines de farmàcia sentinella com a dispositiu de vigilància

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i el Departament de Salut per oferir atenció psicològica en sinistres viaris

Conveni pel qual es formalitza l’ encàrrec de gestió de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat al Institut Català d’Avaluacions Mèdiques de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, per a la prestació de funcions d’assessorament i informe

Conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears mitjançant la Societat Catalana de Reumatologia en relació amb Registre de pacients en tractament amb fàrmacs biològics en malalties inflamatòries articulars

- Conveni de col·laboració entre la Secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’associació sense ànim de lucre AUNAR ELKARTEA en el marc de la lluita contra el malbaratament alimentari 

Acord de resolució anticipada del conveni marc formalitzat entre el Departament de Salut i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en data 25 de novembre de 2014, de col·laboració en relació amb la informació als ciutadans i ciutadanes en matèria de seguretat alimentària, riscs alimentaris emergents i promoció de la salut, mitjançant el consell mèdic

Conveni marc entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, de col·laboració en relació amb la informació als ciutadans i ciutadanes en matèria de seguretat alimentària, riscs alimentaris emergents i promoció de la salut, mitjançant el consell mèdic

Conveni marc entre el Departament de Salut i la Societat Catalana de Micologia, de col·laboració en relació amb la informació als ciutadans i ciutadanes en matèria de seguretat alimentària

Conveni de col·laboració entre la Fundació d’Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries, l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, per consolidar l’observatori de teràpies respiratòries domiciliàries.

Addenda de correcció de dades al conveni de col·laboració entre la Fundació Salut i Envelliment UAB, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut en les àrees de les persones grans, els malalts crònics i els serveis sociosanitaris.

Acord de voluntats entre el Departament de Salut i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.