• Imprimeix

Eixos

Eixos

Les actuacions que proposa el Pla de salut de Catalunya 2016-2020 s’estructuren en quatre eixos:

  • El compromís i participació dels ciutadans i dels professionals, per apoderar-los a millorar la salut i el sistema sanitari.
  • L’atenció de qualitat, amb uns serveis accessibles, resolutius i integrats.
  • El bon govern, que potenciï l’avaluació i la transparència, garanteixi la seguretat, incorpori la recerca en salut i s’adapti a les necessitats dels territoris.
  • La salut en totes les polítiques, que reforça el treball interserctorial i interdepartamental que garanteixi l’equitat en salut.

 

A partir d’aquests eixos de transformació s’han definit 12 línies estratègiques i uns projectes.

Per al període 2016-2020, el Pla de salut també proposa 10 àrees prioritàries de salut que s’han destacat perquè són causa de mortalitat, de morbiditat, de discapacitat, de dependència i, en qualsevol cas, de patiment i dolor.