• Imprimeix

Pla de salut 2016-2020

pla salut

El Pla de salut és el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut que desenvolupa la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu principal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població. El Pla de salut 2016-2020 dona continuïtat a vint-i-cinc anys de planificació sanitària a Catalunya que s’han concretat en set plans de salut des que es va aprovar la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, comptant l’actual. Igual que els seus predecessors, el Pla de salut 2016-2020 és el fruit d’un treball conjunt en què hi ha participat més de 1.000 persones provinents de l’administració sanitària, altres departaments de la Generalitat, administracions locals, societats científiques, universitats, col·legis professionals, associacions de pacients o ciutadans a títol individual.

El Pla de salut 2016-2020 pretén donar resposta als principals reptes de salut que té la nostra societat, treballant per a la consolidació d’un sistema sanitari amb uns principis bàsics: públic, universal, just i centrat en les persones. Per això, el Pla de salut 2016-2020 compta amb quatre principals novetats respecte als seu antecessors. En primer lloc prioritza l’abordatge dels determinants socials de la salut a través de dues vessants: la consolidació de l’enfocament interdepartamental i contemplant actuacions preferents sobre poblacions més vulnerables, com són els infants, la gent gran o l’abordatge dels problemes de salut mental. Per altra banda, el Pla fa una aposta per la recerca i la innovació a través del desplegament del Pla estratègic de recerca i innovació en salut. En tercer lloc, reforça les polítiques de salut pública que han d’estructurar la resposta als principals reptes de salut i socials a partir d’un esforç organitzat de la societat i dels poders polítics. Finalment, el Pla de salut 2016-2020 s’esforça per millorar el reconeixement a la tasca dels professionals i donar més qualitat a la seva participació, tot facilitant els lideratges professionals.

El Pla de salut proposa 28 objectius de salut amb l’horitzó 2020 i identifica fins a nou àrees prioritàries: infants i adolescents vulnerables; gent gran i discapacitat; salut mental; malalties minoritàries; malalties transmissibles; aparell locomotor; aparell respiratori; sistema vascular, i càncer. Els 58 projectes que conté el pla s’agrupen en 12 línies estratègiques que consoliden en els 4 eixos de transformació per al període 2016-2020: compromís i participació, atenció de qualitat, bon govern i salut a totes les polítiques.

 

Destaquem

Marcant fites per al 2020

Els objectius de salut del Pla de salut de Catalunya 2016-2020

Pla de salut 2016-2020

Consulteu el document complet 

Dotze mesos del Pla de salut de Catalunya 2016-2020

Informe sobre l’estat de situació de les línies estratègiques