• Imprimeix

Nota informativa en relació al contracte de gestió dels serveis de prestació de rehabilitació física i de logopèdia en la modalitat ambulatòria i domiciliària (lot B4)

09/03/2018 16:03

Havent-se detectat irregularitats laborals, tècniques i de registre en la prestació dels serveis de rehabilitació física i de logopèdia en la modalitat ambulatòria i domiciliària (lot B4), descrites en l’informe elaborat per la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques del Departament de Salut, el Director del Servei Català de la Salut, en data 6 de març de 2018, ha acordat incoar l’expedient per a la resolució del contracte dels esmentats serveis.

En cas que una vegada tramitat el procediment s’acordi la resolució del contracte, per tal d’agilitzar el procés i garantir la continuïtat de l’assistència a la ciutadania, aquests serveis passarien a realitzar-se per part d’empreses públiques de la ciutat. D’aquesta manera, es faria un pas més en el reforç del caràcter públic del sistema sanitari català, tal com estableix la LOSC.